Projekt
Utvecklingsprojekt - 261274

Osallisuus kuuluu kaikille OSKU

Kehittämisyhdistys Mansikka ry

- 29.06.2025

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Maaseudun ongelmana ovat jatkuvasti lisääntyvät palveluaukot, joita on syntynyt väestörakenteen muutoksen, keskittämisen ja digitalisaation seurauksena. Palveluaukkoja ja saavutettavuuden haasteita on syntynyt erityisesti julkisen sektorin palveluihin. Väestön väheneminen ja ikääntyminen ovat myös vaikuttaneet yrityssektorin kannattavuuteen ja sen seurauksena yksityisen palvelutarjonnan supistumiseen sekä yhteisöllisen toiminnan hiipumiseen, osittain jopa loppumiseen. Maaseutukunnissa todennettuja haasteita ovat syrjäytyminen palveluista, erityisesti digitaalisista, julkisista palveluista. Paikallisella tasolla resursseja, uudenlaisia toimintatapoja (Älykkäät Kylät strategioita) sekä uusia toimijoita tarvitaan. Hankkeen tavoitteena on hidastaa maaseudun negatiivista kehitystä, joka aiheutuu väestön ikääntymisestä ja vähenemisestä sekä yhteiskunnallisista muutoksista. Hankkeessa kehitetään paikallisia ratkaisuja ja sosiaalisia innovaatioita hyödyntämällä hyviä käytäntöjä. Hankkeen toteuttaa Kehittämisyhdistys Mansikka ry. Toteuttajakumppaneita ovat Leppävirran, Rautalammin sekä Vesannon kunnat. Yhteistyötä tehdään kolmannen ja neljännen sektorin sekä paikallisten yritysten ja muiden alueella toimivien kanssa. Kumppanuustyön ja verkostojen kautta saavutetaan hankkeen varsinainen kohderyhmä: haja-asutusalueella ja kylissä asuvat autottomat ja julkisen liikenteen ulkopuolelle jäävät eri tavoin, eri syistä syrjäytyneet tai syrjäytymisvaarassa olevat asukkaat. Hankkeessa luodaan pysyviä/uudistuvia toimintamalleja ja paikallisia sosiaalisia innovaatioita osallisuuteen, palveluihin ja toimintaan. Ne perustuvat paikalliseen tarpeeseen ja syntyvät prosesseissa - ne dokumentoidaan ja levitetään hyvinä käytäntöinä hyödynnettäväksi muualla. Toimintamallit voivat olla esim. ratkaisuja liikkumiseen, palvelujen ja tiedon saatavuuteen ja saavutettavuuteen tai uutta toimintaa yhteisöllisiin tiloihin.

Mer information

Program/Fond

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Projektnummer

261274

Slutdatum

29.06.2025

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Typ av landsbygd

Kärnlandsbygd

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

Samarbetsprojekt för Smarta byar

Typ av åtgärd

Samarbetsprojekt

Åtgärdens specifierare

Koordinerings- och aktiveringsprojekt

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Målområde

SO8

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner