Hanke
Kehittämishanke - 101040

Outdoor Leader / Aisaparin reitit

AISAPARI ry

02.06.2019 - 29.03.2023

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Kyseessä on Aisaparin alueella toteutettava yleishyödyllinen kansainvälinen hanke. "Outdoor Leader / Aisaparin reitit" -hankkeessa edistetään Aisaparin alueen retkeilyreittien ja ulkoilualueiden paikallisia kehittämistavoitteita sekä kehitetään vastaavien kohteiden kanssa kansainvälistä yhteistyötä. Hankkeen pääkohderyhmänä ovat Leader-alueella sijaitsevat retkeilyreitit ja ulkoilualueet sekä niiden kanssa yhteistyössä toimivat paikalliset yritykset, yhdistykset, kunnat ja reittien asiakkaat. Toimenpiteinä on retkeilyreittien toiminnallisuuden, palvelutason, markkinoinnin ja tuotetarjonnan kehittäminen yhteistyössä muiden vastaavien toimijoiden kanssa esimerkiksi reittien tarinallistamista hyödyntäen. Hankkeen keinoin pyritään myös lisäämään reittien tunnettuutta sekä kehittämään niiden ylläpitomalleja, palvelujen tasoa sekä kansainvälisyyttä. Hankkeen kansainvälisessä osiossa haetaan mallia Ruotsista reittien kehittämiseen, reitistöjen ja niihin liittyvien toimijoiden palvelutuotannon lisäämiseen ja laatuun. Tavoitteena on myös reitistöjen välisen yhteistyön lisääminen, jotta reittien kulkijoille on tarjolla uusia mahdollisuuksia luontoelämyksiin, paikallisuuden kokemiseen ja hyvään asiakaspalveluun.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

101040

Aloituspäivämäärä

02.06.2019

Loppumispäivämäärä

29.03.2023

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.6 Kulttuuri- ja luonnonperintö

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Kulttuuri- ja luonnonperintö, kehittäminen

Hankeluonne

Kansainvälinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt

4 jäsentä