Hanke
Utvecklingsprojekt - 101040

Outdoor Leader / Aisaparin reitit

AISAPARI ry

02.06.2019 - 30.12.2021

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Kyseessä on Aisaparin alueella toteutettava yleishyödyllinen kansainvälinen hanke. "Outdoor Leader / Aisaparin reitit" -hankkeessa edistetään Aisaparin alueen retkeilyreittien ja ulkoilualueiden paikallisia kehittämistavoitteita sekä kehitetään vastaavien kohteiden kanssa kansainvälistä yhteistyötä. Hankkeen pääkohderyhmänä ovat Leader-alueella sijaitsevat retkeilyreitit ja ulkoilualueet sekä niiden kanssa yhteistyössä toimivat paikalliset yritykset, yhdistykset, kunnat ja reittien asiakkaat. Toimenpiteinä on retkeilyreittien toiminnallisuuden, palvelutason, markkinoinnin ja tuotetarjonnan kehittäminen yhteistyössä muiden vastaavien toimijoiden kanssa esimerkiksi reittien tarinallistamista hyödyntäen. Hankkeen keinoin pyritään myös lisäämään reittien tunnettuutta sekä kehittämään niiden ylläpitomalleja, palvelujen tasoa sekä kansainvälisyyttä. Hankkeen kansainvälisessä osiossa haetaan mallia Ruotsista reittien kehittämiseen, reitistöjen ja niihin liittyvien toimijoiden palvelutuotannon lisäämiseen ja laatuun. Tavoitteena on myös reitistöjen välisen yhteistyön lisääminen, jotta reittien kulkijoille on tarjolla uusia mahdollisuuksia luontoelämyksiin, paikallisuuden kokemiseen ja hyvään asiakaspalveluun.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

101040

Aloituspäivämäärä

02.06.2019

Loppumispäivämäärä

30.12.2021

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.6 Kultur- och naturarv

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Kultur- och naturarvet, utveckling

Hankeluonne

Internationell

Erityistavoite

3

Asiasanat

miljö
naturens mångfald
rekreations- och hobbyverksamhet
turism

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt