Hanke
Yleishyödyllinen investointihanke - 13743

Perinnenavetasta harrastetoimijain toimintakeskus

Kiihtelysvaaran harrastetoimijat ry.

27.08.2015 - 31.12.2019

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Kunnostetaan Kiihtelysvaaran ns. entisen vanhainkodin (nyk. Joensuun kaupungin Vaahterapihan toimintakeskus) navettarakennus paikallisten harrastetoimijain käyttöön. Hankkeen lisäarvona saadaan säilytettyä purkamisuhanalainen paikallisesti merkittäviä suojelullisia arvoja omaa rakennus (historiallisesti perinteinen kunnan maatilan navettarakennus) ja rakennettu miljöö sekä turvattua rakennuksen tuleva toiminnallinen ylläpito. Toteuttajana on Kiihtelysvaaran harrastetoimijat ry., jonka tarkoituksena on ylläpitää ja edistää entisen Kiihtelysvaaran kunnan alueella harrastetoiminnan ja harrastusmahdollisuuksien kehittymistä, lisätä monialaisten harrastetoimijoitten yhteistyötä sekä myötävaikuttaa paikallisen väestön yhteisöllisen yhteistyön, palvelujen, työpaikkojen sekä viihtyvyyden lisääntymiseen. Yhdistys tukee toimillaan kaiken ikäistä väestöä.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

13743

Aloituspäivämäärä

27.08.2015

Loppumispäivämäärä

31.12.2019

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Yleishyödyllinen investointihanke

Alatoimenpide

7.4 Maaseudun palvelut

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Maaseudun palvelut, investointi

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt