Hanke
Kehittämishanke - 60618

Petalaxnejdens utveckling 2030

Arbetsgruppen för Petalax rf

01.02.2018 - 19.12.2019

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Projektets målsättning är att utveckla byns attraktionskraft som bostadsort och utveckla bättre sysselsättningsmöjligheter inom servicebranscherna samt med anknytning till skärgården, villa- och båtlivet.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

60618

Aloituspäivämäärä

01.02.2018

Loppumispäivämäärä

19.12.2019

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.4 Maaseudun palvelut

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Maaseudun palvelut, kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt