Projekt
Utvecklingsprojekt - 60618

Petalaxnejdens utveckling 2030

Arbetsgruppen för Petalax rf

01.02.2018 - 19.12.2019

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Projektets målsättning är att utveckla byns attraktionskraft som bostadsort och utveckla bättre sysselsättningsmöjligheter inom servicebranscherna samt med anknytning till skärgården, villa- och båtlivet.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

60618

Startdatum

01.02.2018

Slutdatum

19.12.2019

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner