Hanke
Kehittämishanke - 10293

ProYritys

ProAgria Etelä-Savo ry

01.09.2015 - 24.06.2020

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

ProYritys -hankkeen tavoitteena on maaseudun pienyritysten innostaminen verkostomaiseen yrittäjyyteen ja siihen tarvittavien tukipolkujen tunnistaminen. Syntyneitä verkostoja ohjataan yritysryhmähankkeisiin. Toimenpiteillä edistetään maaseudun yrittäjien innovatiivisuutta ja johtamista, jotka mahdollistaisivat yrittäjien toimeentulon ja uusien työpaikkojen syntymisen maaseudulle. Samalla ohjaamme uudistamaan yritystoimintaa ja parantamaan yrityksien kannattavuutta. Hankkeen kohderyhmänä ovat eteläsavolaiset maaseutuyritykset, yritystoimintaa suunnittelevat henkilöt sekä toimialan vaihtoa harkitsevat yrittäjät toimialasta riippumatta. Toimenpiteet koostuvat maksuttomista tilannekartoituksista yrittäjien kanssa ja niitä tukevista toimista. Niitä seuraa kartoitus yrittäjien nykyisestä innovaatiotoiminnasta ja verkostoitumisesta. Toimintaa tukevat järjestettävät aktivointitilaisuudet yrittäjille, yritystoimintaa suunnitteleville ja verkostoille. ProYritys hankkeesta syntyy yhteen kokoava raportti, innovaatiotoiminnan mallinnus, joka sisältää tietoa avaintoimialojen innovaatiovalmiuksien kehittämistarpeista. Verkostoselvityksellä saadaan luotua myös yritysasiantuntijoille verkostoitumisen työkalupakki, jota käytetään yritysverkostojen synnyttämiseen. Tietoa voidaan hyödyntää maakunnan elinkeinoelämän, erityisesti maaseudun, kehittämisessä laajasti. Hanketta toteuttaa ProAgria Etelä-Savo yhdessä Pienyrityskeskuksen kanssa 1.9.2015 - 30.4.2016 asti, jonka jälkeen 1.5.2016- 31.8.2018 hanketta toteutetaan yhdessä Mikkelin ammattikorkeakoulun kanssa. Hankkeen toiminta-aika on 1.9.2015-31.12.2018. Toteutus olisi päättynyt alkuperäisen suunnitelman ja päätöksen mukaan 31.8.2018.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

10293

Aloituspäivämäärä

01.09.2015

Loppumispäivämäärä

24.06.2020

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

16.10 Muut yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyö

Toimenpiteen tarkenne

Valtiontukea sisältämätön hanke (100 %)

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt