Hanke
Utvecklingsprojekt - 76020

ProYritys

ProAgria Itä-Suomi ry

31.08.2018 - 29.09.2021

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen päätavoitteena on maaseudun yritystoiminnan lisääminen ja vahvistaminen verkostomaisen toimintatavan kautta. Hankkeen tavoitteena on edistää maaseudun liiketoiminnallisia innovaatioita ja listä maaseudun yritysten liikevaihtoa ja kannattavuutta.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

76020

Aloituspäivämäärä

31.08.2018

Loppumispäivämäärä

29.09.2021

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

16.10 Andra samarbetsprojekt

Toimenpiteen tyyppi

Samarbete

Toimenpiteen tarkenne

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

3

Asiasanat

Hållbar affärsverksamhet
Jämställdhet
Kvalitets- och andra ansvarssystem
Ny affärsverksamhet
produktutveckling

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt