Hanke
Kehittämishanke - 165195

Puuta vai muuta – maatalouskäytöstä poistuneiden peltojen kyläsuunnitelmat Äänekoskella

Saarikkaan kyläyhdistys ry

31.03.2021 - 09.02.2023

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Puuta vai muuta-hankkeessa etsitään vaihtoehtoja ja uusia tapoja lisätä hiilinieluja maatalouskäytöstä poistuneille peltoalueille. Metsityksen määräaikainen tuki vuosille 2021-2023 tavoittelee hiilinieluja näille ylijäämäpelloille puita istuttamalla. Osa peltoalasta ei sovellu metsitystuen piiriin, koska tukea ei myönnetä esimerkiksi arvokkaiden maisemien, perinnebiotooppien ja alle 0,5 hehtaarin peltolohkojen metsitykseen. Leader-ohjelman 80 % rahoittamassa Äänekosken alueen kyläyhdistysten yhteisessä kehityshankkeessa laaditaan alueen ylijäämäpeltojen käytön kyläsuunnitelmat.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 (siirtymäkausi 2021–2022)

Hankenumero

165195

Aloituspäivämäärä

31.03.2021

Loppumispäivämäärä

09.02.2023

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.6 Kulttuuri- ja luonnonperintö

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Kulttuuri- ja luonnonperintö, kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt