Hanke
Kehittämishanke - 129447

Rakennusten kulutusten pienentäminen (RAKUPI)

Thermopolis Oy

31.08.2020 - 13.06.2024

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Hankeessa selvitetään kehittämisyhdistys Liiveri ry:n alueella olevien yleishyödyllisten yhteisöjen hallinnoimien rakennusten kulutusten pienentämismahdollisuudet (RAKUPI). Kyseisiä tiloja ovat mm. nuorisoseura-, metsästysseura-, työväen- ja kylätalot. Tavoitteena on energiatoimisto Thermopolis Oy:n tekemänä selvittää Liiveri ry:n alueella 20 rakennuksen kulutusten vähentämisen vaihtoehdot mm. uusiutuvan energian avulla. Hankkeessa selvitetään rakennusten kunto ja energiatehokkuus. Hanke painottuu energiatehokkuuden ja uusiutuvan energian lisäämiseen sekä samalla fossiilisen energian vähentämiseen. Hankkeessa selvitetään aurinkosähkön ja -lämmön, sähköautojen latauspisteiden ja lämpöpumppujen lisäämiseen mahdollisuuksia. Kiinteistöjen selvityksissä laaditaan kirjallinen raportti uusituvan energian lisäämiseksi ja kiinteistöjen energiakulutusten vähentämiseksi.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

129447

Aloituspäivämäärä

31.08.2020

Loppumispäivämäärä

13.06.2024

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.4 Maaseudun palvelut

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Maaseudun palvelut, kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt