Hanke
Kehittämishanke - 201939

Ruokintakustannus kuriin – rehuhyötysuhteen parantaminen lihasikalassa

A-Tuottajat Oy

30.04.2022 - 30.12.2024

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen julkinen kuvaus Ruokintakustannus kuriin -rehuhyötysuhteen parantaminen lihasikalassa -hankkeella vastataan sianlihantuotannon kannattavuuden kannalta hyvin keskeiseen asiaan. Ruokintakustannus on lihasian kasvatuksen kustannuksista noin 60 %, mutta käytössämme olevan datan perusteella vain noin 70 % tiloista mittaa rehun kulutusta ja sitä kautta rehuhyötysuhdetta. Eläinaineksen jalostajat ovat vuosia jalostaneet parempaa rehuhyötysuhdetta, mutta jalostuksen tuloksia ei olla saatu täysin jalkautettua tilatasolle. Tilojen välillä on todella suuria vaihteluja rehuhyötysuhteessa jopa samalla ruokintamallilla ja ruokkijalla. Hankkeen keskeisenä tavoitteena on löytää parhaat tilatason keinot rehuhyötysuhteen parantamiseksi. Hankkeen kesto on 2 vuotta. Hanke koostuu kahdesta eri työkokonaisuudesta, joissa keskitytään kartoittamaan pilottitilojen lähtötilanne ja löytämään parhaat keinot rehuhyötysuhteen parantamiseksi sekä saadun tietämyksen jalkauttaminen. Hanke toteutetaan Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueilla.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 (siirtymäkausi 2021–2022)

Hankenumero

201939

Aloituspäivämäärä

30.04.2022

Loppumispäivämäärä

30.12.2024

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

16.2 Uusien tuotteiden ja menetelmien kehittäminen

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyö

Toimenpiteen tarkenne

Tiedonhankintahanke, teollinen tutkimus (tuki 80 %)

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt