Hanke
Kehittämishanke - 83949

Satakunnan matkailun kansainvälistymishanke

Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy

31.12.2018 - 30.12.2024

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Satakunnan matkailun kansainvälistymishanke on yhteistyöhanke, missä edistetään maaseutualueen pienten yritysten kansainvälistä kasvua, kannustetaan yrityksiä yhteistyöhön sekä tiiviiseen kumppanuuteen kansainvälisten matkailijoiden houkuttelemiseksi alueelle. Kansainvälisen matkailun kehittäminen etenee hankkeessa suunnitelmallisesti kohdemarkkinoiden valitsemisesta ja yritysten markkinatiedon lisäämisestä kansainvälisille markkinoille sopivien matkailupalvelujen kokoamisesta, sisältömarkkinointiin ja myynninedistämiseen sekä myyntiin. Hankkeessa myös pyritään etsimään ja testaamaan uusia resurssitehokkaita ja innovatiivisia menetelmiä kohdemaiden markkinoiden saavuttamisessa, mutta käytetään myös perinteisiä menetelmiä messuista workshoppeihin sekä matkanjärjestäjä- ja mediavierailuihin. Yhteistyöverkoston yrityksiä kannustetaan kasvuun ja kehittymiseen sekä sparrataan kannattavampaan yritystoimintaan ja uusien liiketoimintamahdollisuuksien tunnistamiseen. Yrityksiä kannustetaan myös hyödyntämään digitalisaation mahdollisuudet yritysten toiminnassa. . Hanke vahvistaa Satakunnan maaseudun vetovoimaisuutta ja kilpailukykyä kansainvälisenä matkailukohteena. Hankkeen tavoitteena on lisätä Satakuntaan suuntautuvaa kansainvälistä matkailua ja satakuntalaisten matkailun mikroyrittäjien kansainvälistymistä verkostomaisen toiminnan avulla.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

83949

Aloituspäivämäärä

31.12.2018

Loppumispäivämäärä

30.12.2024

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

16.3 Mikroyritysten yhteistyö

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyö

Toimenpiteen tarkenne

Tiedonhankintahanke, teollinen tutkimus (tuki 80 %)

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt