Projekt
Utvecklingsprojekt - 83949

Satakunnan matkailun kansainvälistymishanke

Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy

31.12.2018 - 30.12.2024

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Satakunnan matkailun kansainvälistymishanke on yhteistyöhanke, missä edistetään maaseutualueen pienten yritysten kansainvälistä kasvua, kannustetaan yrityksiä yhteistyöhön sekä tiiviiseen kumppanuuteen kansainvälisten matkailijoiden houkuttelemiseksi alueelle. Kansainvälisen matkailun kehittäminen etenee hankkeessa suunnitelmallisesti kohdemarkkinoiden valitsemisesta ja yritysten markkinatiedon lisäämisestä kansainvälisille markkinoille sopivien matkailupalvelujen kokoamisesta, sisältömarkkinointiin ja myynninedistämiseen sekä myyntiin. Hankkeessa myös pyritään etsimään ja testaamaan uusia resurssitehokkaita ja innovatiivisia menetelmiä kohdemaiden markkinoiden saavuttamisessa, mutta käytetään myös perinteisiä menetelmiä messuista workshoppeihin sekä matkanjärjestäjä- ja mediavierailuihin. Yhteistyöverkoston yrityksiä kannustetaan kasvuun ja kehittymiseen sekä sparrataan kannattavampaan yritystoimintaan ja uusien liiketoimintamahdollisuuksien tunnistamiseen. Yrityksiä kannustetaan myös hyödyntämään digitalisaation mahdollisuudet yritysten toiminnassa. . Hanke vahvistaa Satakunnan maaseudun vetovoimaisuutta ja kilpailukykyä kansainvälisenä matkailukohteena. Hankkeen tavoitteena on lisätä Satakuntaan suuntautuvaa kansainvälistä matkailua ja satakuntalaisten matkailun mikroyrittäjien kansainvälistymistä verkostomaisen toiminnan avulla.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

83949

Startdatum

31.12.2018

Slutdatum

30.12.2024

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.3 Samarbete mellan mikroföretag

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Datainsamlingsprojekt, industriell forskning (80 procent).

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner