Hanke
Kehittämishanke - 116094

SE to NW: ESTFIN tourist trails

Suupohjan Kehittämisyhdistys ry

31.12.2019 - 29.03.2023

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Kansainvälisyys on yksi Leader-toiminnan perusperiaatteista. Kansainvälisellä toiminnalla haetaan oppia ja ideoita muista maista, tutustutaan ja tehdään yhdessä. Leader Suupohjan Uudet tuulet -kehittämisstrategiassa kansainvälisyys lukeutuu Aktiivinen asukas -painotukseen, jonka yksi keskeinen tavoite on edistää alueen kansainvälistymistä. Molempien hankekumppanien, Leader Suupohjan sekä Kirderannik Koostöökogu MTÜ:n alueelta löytyy ainutlaatuisia luonto- ja kulttuurikohteita. Kumpikin alue hyötyy lisääntyneestä matkustajamäärästä ja matkailijoille suunnatuista palveluista. Hankkeella kartoitetaan Suupohjan alueen kansainvälisestä yhteistyöstä kiinnostuneet matkailutoimijat ja sitoutetaan heidät yhteistyöhön Kirderannik alueen matkailutoimijoiden kanssa. Matkailutoimijoiden osaamista ja kielitaitoa kehitetään, nostetaan palveluiden laatutasoa ja parannetaan edellytyksiä yritysten kansainväliseen markkinointiin ja viestintään. Hankkeella pyritään tuottamaan alueestamme laadukkaita markkinointivideoita tunnettavuuden lisäämiseksi paikallisesti sekä kansainvälisesti. Yhtenä tavoitteena on virtuaalisten retkien kehittäminen alueelle. Hanke edistää verkostoitumista kansainvälisellä tasolla. Sillä edistetään myös paikallisten matkailualan yrittäjien tietämystä, kielitaitoa ja osaamista. Hanke tukee Lauhavuori-Hämeenkangas Geopark ry:n tavoitetta matkailun edistämisestä Suupohjan alueella. Hanke tukee myös yhdistyksemme Suupohjan helmet- hanketta.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

116094

Aloituspäivämäärä

31.12.2019

Loppumispäivämäärä

29.03.2023

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.4 Maaseudun palvelut

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Maaseudun palvelut, kehittäminen

Hankeluonne

Kansainvälinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt