Projekt
Utvecklingsprojekt - 116094

SE to NW: ESTFIN tourist trails

Suupohjan Kehittämisyhdistys ry

31.12.2019 - 29.03.2023

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Kansainvälisyys on yksi Leader-toiminnan perusperiaatteista. Kansainvälisellä toiminnalla haetaan oppia ja ideoita muista maista, tutustutaan ja tehdään yhdessä. Leader Suupohjan Uudet tuulet -kehittämisstrategiassa kansainvälisyys lukeutuu Aktiivinen asukas -painotukseen, jonka yksi keskeinen tavoite on edistää alueen kansainvälistymistä. Molempien hankekumppanien, Leader Suupohjan sekä Kirderannik Koostöökogu MTÜ:n alueelta löytyy ainutlaatuisia luonto- ja kulttuurikohteita. Kumpikin alue hyötyy lisääntyneestä matkustajamäärästä ja matkailijoille suunnatuista palveluista. Hankkeella kartoitetaan Suupohjan alueen kansainvälisestä yhteistyöstä kiinnostuneet matkailutoimijat ja sitoutetaan heidät yhteistyöhön Kirderannik alueen matkailutoimijoiden kanssa. Matkailutoimijoiden osaamista ja kielitaitoa kehitetään, nostetaan palveluiden laatutasoa ja parannetaan edellytyksiä yritysten kansainväliseen markkinointiin ja viestintään. Hankkeella pyritään tuottamaan alueestamme laadukkaita markkinointivideoita tunnettavuuden lisäämiseksi paikallisesti sekä kansainvälisesti. Yhtenä tavoitteena on virtuaalisten retkien kehittäminen alueelle. Hanke edistää verkostoitumista kansainvälisellä tasolla. Sillä edistetään myös paikallisten matkailualan yrittäjien tietämystä, kielitaitoa ja osaamista. Hanke tukee Lauhavuori-Hämeenkangas Geopark ry:n tavoitetta matkailun edistämisestä Suupohjan alueella. Hanke tukee myös yhdistyksemme Suupohjan helmet- hanketta.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

116094

Startdatum

31.12.2019

Slutdatum

29.03.2023

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, utveckling

Projektkaraktär

Internationell

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner