Hanke
Kehittämishanke - 49163

Seitsemisen ja Helvetinjärven luontomatkailun kehittämisen yritysryhmähanke

Metsähallitus

01.12.2017 - 10.03.2020

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Metsähallituksen luontopalvelut ja Seitsemisen ja Helvetinjärven kansallispuistoihin toiminnallaan kytkeytyvä yritysryhmä, jonka muodostavat LuontoLeena, Kaitajärven tila, Seikkailusyke, Särkilammin tila ja Seitseminen Osuuskunta, jotka kehittävät yhdessä Metsähallituksen kanssa alueen luontomatkailupalveluja. Palvelujen kehittämiseksi sekä palvelujen saatavuuden ja alueen vetovoiman ja saavutettavuuden parantamiseksi perustetaan yritysryhmähanke, jonka avulla voidaan edesauttaa merkittävästi yritysten verkostoitumista, yhteisten palvelutuotteiden sekä yhteisen markkinoinnin ja myyntikanavien kehittämistä. Kansallispuistojen ja luontokeskusten kävijämäärät ovat kasvaneet voimakkaasti. Suomen kansallispuistoihin kohdistuva kansainvälinen kiinnostus on lisääntynyt merkittävien kansainvälisten matkailuorganisaatioiden huomioitua vuosina 2016-2017 Suomen luonto ja kansallipuistot matkaikohdesuosituksissaan. Myös Seitsemisen ja Helvetinjärven kansallispuistojen kävijämäärien uskotaan lisääntyvän voimakkaasti, mutta kävijämäärien kasvu edellyttää alueiden saavutettavuuden sekä markkinoinnin ja myyntikanavien kehittämistä. Metsähallituksen järjestämissä kehittämistyöpajoissa todettiin vahvasti tarve alueiden luontomatkailun yhteiselle kehittämiselle, jolla mahdollistettaisiin nykyistä parempi alueen ja palveluiden saavutettavuus ja helpotettaisiin palvelujen ostoa. Kansallispuistot tuottavat terveyttä ja hyvinvointia niin matkailijoille kuin paikalliselle väestölle. Polkuverkostot palveluvarustuksineen tarjoavat monipuoliset mahdollisuudet luonnossa liikkumiseen ja nauttimiseen. Alueen yrittäjien tarjoamat palvelut madaltavat niin yksittäisten luonnossa liikkujien kuin ryhmämatkailijoiden luontoon lähdön kynnystä. Kansallispuistomatkailulla on merkittävä vaikutus paikallistalouteen.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

49163

Aloituspäivämäärä

01.12.2017

Loppumispäivämäärä

10.03.2020

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

16.3 Mikroyritysten yhteistyö

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyö

Toimenpiteen tarkenne

Yritysryhmän kehittämishanke (75 %)

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Asiasanat

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt