Hanke
Kehittämishanke - 213583

Soinin vesistöjen virkistyskäyttö

Soinin kunta

01.01.2023 - 31.12.2023

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Soinin vahvuus on monipuolinen, saavutettava luonto. Soinissa on jo pitkään tiedostettu luontoelämysten merkitys hyvinvoinnille. Reitistöjä on vuosien varrella kehitetty, mutta vesistöjen mahdollisuuksia virkistyskäytön osalta ei olla vielä kartoitettu. Soinissa on lukuisia järviä, vakiintuneita uimapaikkoja ja tunnelmallisia joenvarsialueita. Soinin vesistöjen virkistyskäyttö on kuitenkin vähäistä pois lukien kiinteistöjen omistajat, ja osa upeista vesistökohteista on jäänyt liian vähälle huomiolle. Hankkeen tavoitteena on selvittää, miten Soinin järvien ja Kuninkaanjoen virkistyskäyttöä voisi lisätä kuntalaisten ja muiden vierailijoiden/matkailijoiden osalta. Virkistyskäyttöä lisäämällä edistetään alueen matkailullista vetovoimaa ja eri ikäisten asukkaiden yleistä viihtyvyyttä ja sen myötä hyvinvointia. Hankkeessa selvitetään asukkaiden ja yhteisöjen toiveet vesistöjen virkistyskäytön lisäämiseksi. Hankkeen tavoitteena on saada aikaan erillisiä investointihankkeita, joiden avulla alueen virkistyskäyttöä lisätään esimerkiksi rakentamalla nuotiopaikkoja, laavuja, onkipaikkoja, veneenlaskupaikkoja ja laitureita. Erityisenä tavoitteena on hakea parhaat käytännöt kunkin kohdealueen osalta ja sitouttaa alueen asukkaat ja kyläyhdistykset yhteiseen kehittämistavoitteeseen.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 (siirtymäkausi 2021–2022)

Hankenumero

213583

Aloituspäivämäärä

01.01.2023

Loppumispäivämäärä

31.12.2023

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.4 Maaseudun palvelut

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Maaseudun palvelut, kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt