Projekt
Utvecklingsprojekt - 213583

Soinin vesistöjen virkistyskäyttö

Soinin kunta

31.12.2022 - 30.12.2023

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Soinin vahvuus on monipuolinen, saavutettava luonto. Soinissa on jo pitkään tiedostettu luontoelämysten merkitys hyvinvoinnille. Reitistöjä on vuosien varrella kehitetty, mutta vesistöjen mahdollisuuksia virkistyskäytön osalta ei olla vielä kartoitettu. Soinissa on lukuisia järviä, vakiintuneita uimapaikkoja ja tunnelmallisia joenvarsialueita. Soinin vesistöjen virkistyskäyttö on kuitenkin vähäistä pois lukien kiinteistöjen omistajat, ja osa upeista vesistökohteista on jäänyt liian vähälle huomiolle. Hankkeen tavoitteena on selvittää, miten Soinin järvien ja Kuninkaanjoen virkistyskäyttöä voisi lisätä kuntalaisten ja muiden vierailijoiden/matkailijoiden osalta. Virkistyskäyttöä lisäämällä edistetään alueen matkailullista vetovoimaa ja eri ikäisten asukkaiden yleistä viihtyvyyttä ja sen myötä hyvinvointia. Hankkeessa selvitetään asukkaiden ja yhteisöjen toiveet vesistöjen virkistyskäytön lisäämiseksi. Hankkeen tavoitteena on saada aikaan erillisiä investointihankkeita, joiden avulla alueen virkistyskäyttöä lisätään esimerkiksi rakentamalla nuotiopaikkoja, laavuja, onkipaikkoja, veneenlaskupaikkoja ja laitureita. Erityisenä tavoitteena on hakea parhaat käytännöt kunkin kohdealueen osalta ja sitouttaa alueen asukkaat ja kyläyhdistykset yhteiseen kehittämistavoitteeseen.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 (siirtymäkausi 2021–2022)

Projektnummer

213583

Startdatum

31.12.2022

Slutdatum

30.12.2023

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner