Hanke
Kehittämishanke - 167495

Sokerijuurikkaan parhaat viljelykierrot – SORVI

Sokerijuurikkaan Tutkimussäätiö sr

31.05.2021 - 11.06.2024

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Viljelykierron avulla voidaan vaikuttaa positiivisesti maaperän ravinteiden- ja vedenpidätyskykyyn, hiilensidontakykyyn, maaperäeliöihin, kasvinsuojeluaineiden käyttötarpeeseen, satotasoihin sekä ruuantuotannon taloudelliseen kannattavuuteen. Viljelykiertojen parantamisella on olennainen rooli ruuantuotantomenetelmien sopeuttamisessa ilmastonmuutokseen. Sokerijuurikas on yksi kiinnostavimmista kasveista tulevaisuuden kiertotalousratkaisujen kannalta. Se on hyvä hiilensitoja ja hapentuottaja. Juurikas on viljelijälle kannattavuuskirjanpitotilojen perusteella taloudellisesti kaikkein kannattavin kasvi. Kotimainen sokerintuotanto kattaa vain 40‒50 % tämänhetkisestä kulutuksesta. Satotasojen nousu Suomessa on ollut muuhun Eurooppaan verrattuna hidasta. Erityisesti vaihtelu tilojen välillä on suurta. Sokerijuurikkaan Tutkimuskeskuksen SORVI-hanke toteuttaa Manner-Suomen maaseudunkehittämisohjelman 2014-2020 toimenpidettä 1.1. Ammatillinen koulutus ja tietojen hankkiminen. Hanke toimii Satakunnassa, Varsinais-Suomessa, Hämeessä, Etelä-Pohjanmaalla ja Pohjanmaalla. Kohderyhmänä ovat kaikki Suomen sokerijuurikkaan viljelijät sekä asiasta kiinnostuneet viljelijät. Hanketta toteutetaan koulutustilaisuuksissa, pellonpiennarpäivillä, pienryhmissä ja erilaisissa digitaalisissa ympäristöissä. Hankkeen tavoitteena on parantaa juurikkaan viljelykiertoja, jotka ovat olleet viime vuosiin asti lyhyitä tai olemattomia, vaikka sokerijuurikkaan esikasviarvo on merkittävä. Hankkeen avulla viljelykierrot paranevat ja juurikassadot nousevat 3−5 t/ha. Samalla vähennetään juurikkaanviljelyn negatiivisia ympäristövaikutuksia. Kemiallisen kasvinsuojelun tarve vähenee ja viljelijöiden tietotaidot digitaalisten maataloussovellusten käytöstä paranevat. Viljelijöiden taloudellinen kilpailukyky paranee. Samalla lisätään sokeriomavaraisuutta sekä säilyttää kotimainen juurikastuotanto. Hankkeessa muodostuvien viljelijäverkostojen kautta lisätään viljelijöiden välistä yhteistyötä ja vuorovaikutusta.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 (siirtymäkausi 2021–2022)

Hankenumero

167495

Aloituspäivämäärä

31.05.2021

Loppumispäivämäärä

11.06.2024

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

1.1 Ammatillinen koulutus ja tietojen hankkiminen

Toimenpiteen tyyppi

Koulutus ja tiedonvälitys

Toimenpiteen tarkenne

Koulutus, joka kohdistuu maatalouden alkutuotannon tai maataloustuotteiden jalostuksen tai kaupan pitämisen alalla toimiville pk-yrityksille (90 %)

Hankeluonne

Alueiden välinen

Asiasanat

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt