Projekt
Utvecklingsprojekt - 167495

Sokerijuurikkaan parhaat viljelykierrot – SORVI

Sokerijuurikkaan Tutkimussäätiö sr

31.05.2021 - 11.06.2024

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Viljelykierron avulla voidaan vaikuttaa positiivisesti maaperän ravinteiden- ja vedenpidätyskykyyn, hiilensidontakykyyn, maaperäeliöihin, kasvinsuojeluaineiden käyttötarpeeseen, satotasoihin sekä ruuantuotannon taloudelliseen kannattavuuteen. Viljelykiertojen parantamisella on olennainen rooli ruuantuotantomenetelmien sopeuttamisessa ilmastonmuutokseen. Sokerijuurikas on yksi kiinnostavimmista kasveista tulevaisuuden kiertotalousratkaisujen kannalta. Se on hyvä hiilensitoja ja hapentuottaja. Juurikas on viljelijälle kannattavuuskirjanpitotilojen perusteella taloudellisesti kaikkein kannattavin kasvi. Kotimainen sokerintuotanto kattaa vain 40‒50 % tämänhetkisestä kulutuksesta. Satotasojen nousu Suomessa on ollut muuhun Eurooppaan verrattuna hidasta. Erityisesti vaihtelu tilojen välillä on suurta. Sokerijuurikkaan Tutkimuskeskuksen SORVI-hanke toteuttaa Manner-Suomen maaseudunkehittämisohjelman 2014-2020 toimenpidettä 1.1. Ammatillinen koulutus ja tietojen hankkiminen. Hanke toimii Satakunnassa, Varsinais-Suomessa, Hämeessä, Etelä-Pohjanmaalla ja Pohjanmaalla. Kohderyhmänä ovat kaikki Suomen sokerijuurikkaan viljelijät sekä asiasta kiinnostuneet viljelijät. Hanketta toteutetaan koulutustilaisuuksissa, pellonpiennarpäivillä, pienryhmissä ja erilaisissa digitaalisissa ympäristöissä. Hankkeen tavoitteena on parantaa juurikkaan viljelykiertoja, jotka ovat olleet viime vuosiin asti lyhyitä tai olemattomia, vaikka sokerijuurikkaan esikasviarvo on merkittävä. Hankkeen avulla viljelykierrot paranevat ja juurikassadot nousevat 3−5 t/ha. Samalla vähennetään juurikkaanviljelyn negatiivisia ympäristövaikutuksia. Kemiallisen kasvinsuojelun tarve vähenee ja viljelijöiden tietotaidot digitaalisten maataloussovellusten käytöstä paranevat. Viljelijöiden taloudellinen kilpailukyky paranee. Samalla lisätään sokeriomavaraisuutta sekä säilyttää kotimainen juurikastuotanto. Hankkeessa muodostuvien viljelijäverkostojen kautta lisätään viljelijöiden välistä yhteistyötä ja vuorovaikutusta.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 (siirtymäkausi 2021–2022)

Projektnummer

167495

Startdatum

31.05.2021

Slutdatum

11.06.2024

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

1.1 Yrkesutbildning och inhämtande av uppgifter

Typ av åtgärd

Utbildning och information

Åtgärdens specifierare

Utbildning som riktar sig till små och medelstora företag som är verksamma inom primär jordbruksproduktion eller förädling av jordbruksprodukter eller saluföring (90 procent).

Projektkaraktär

Interregional

Taggar

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner