Hanke
Investointihanke - 270713

Sydänturvallinen Hattula

Hattulan kunta

- 30.12.2024

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Hattulassa sydänturvallisuuden indeksi on aivan huonoimpia Suomessa. Indeksin arvoon suurin vaikutus on sydäniskureiden määrällä ja sijoittelulla. Hattulassa tähän asiaan liittyy kolme ongelmaa: * sydäniskureiden määrä on pieni kunnan väkilukuun suhteutettuna, * lähes kaikki sydäniskurit sijaitsevat kuntakeskus Parolassa tai sen lähistöllä ja * vain yksi sydäniskureista sijaitsee ulkona, joten on 24 / 7 käyttöön saatavissa. Edellä kuvattu ongelma ratkaistaan investoinnilla, joka sisältää: * 13 sydäniskuria sekä niille laitteiden ulos sijoittamisen mahdollistavat lämpökaapit ja * lisäksi 2 lämpökaappia, jotta nyt sisätiloissa olevia laitteita 2 voidaan sijoittaa ulos. Lisäksi lämpökaappien sijoittelu vaatii hieman sähköasennusten tekoa. Sydäniskurit sijoitetaan kyliin sekä sellaisille asuinalueille, joilla asuu paljon 65 vuotta vanhempia kuntalaisia. Hattulan kunta vastaa siitä, että sydäniskurit ja lämpökaapit pysyvät käyttökunnossa vielä vuosienkin kuluttua niiden hankinnasta (elektrodien ja akun vaihto määrävuosin tai elvytystilanteen jälkeen). Kullekin sydäniskurille nimetään sijoituskohteeltaan vastuuhenkilö, joka toimii kunnan ”silminä”, seuraten sitä, että onko sydäniskurille tarpeen tehdä huoltotoimenpiteitä. Tällainen vastuuhenkilö pitää nimetä kullekin sydäniskurille, jotta se voidaan rekisteröidä defi.fi-palveluun, ja sen myötä 112 -sovellus löytää kyseisen sydäniskurin. Sydäniskurit ovat luotettavia laitteita, joten niiden muu huollon tarve kuin em. elektrodien ja akun vaihto, on vähäinen. Ja niidenkin vaihto on perin harvoin, ellei sydäniskuria käytetä elvytettäessä. Esimerkiksi hankittavissa Lifepak -sydäniskureissa ne pitää vaihtaa 4,5 – 5 vuoden välein. Lämpökaapit ovat huoltovapaita. Hankkeen toteuttaa Hattulan kunta yhteistyössä sydänyhdistyksen ja kyläyhdistysten kanssa.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

270713

Loppumispäivämäärä

30.12.2024

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Maaseututyyppi

Kaupungin kehysalue

Toimenpide

Investointihanke

Alatoimenpide

Maaseudun toimintaympäristön kehittämisen investoinnit

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun toimintaympäristön kehittämisen investoinnit

Toimenpiteen tarkenne

Yleishyödylliset maaseudun toimintaympäristön kehittämisen investoinnit

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Kohdealue

SO8

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt