Projekt
Investeringsprojekt - 270713

Sydänturvallinen Hattula

Hattulan kunta

- 30.12.2024

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Hattulassa sydänturvallisuuden indeksi on aivan huonoimpia Suomessa. Indeksin arvoon suurin vaikutus on sydäniskureiden määrällä ja sijoittelulla. Hattulassa tähän asiaan liittyy kolme ongelmaa: * sydäniskureiden määrä on pieni kunnan väkilukuun suhteutettuna, * lähes kaikki sydäniskurit sijaitsevat kuntakeskus Parolassa tai sen lähistöllä ja * vain yksi sydäniskureista sijaitsee ulkona, joten on 24 / 7 käyttöön saatavissa. Edellä kuvattu ongelma ratkaistaan investoinnilla, joka sisältää: * 13 sydäniskuria sekä niille laitteiden ulos sijoittamisen mahdollistavat lämpökaapit ja * lisäksi 2 lämpökaappia, jotta nyt sisätiloissa olevia laitteita 2 voidaan sijoittaa ulos. Lisäksi lämpökaappien sijoittelu vaatii hieman sähköasennusten tekoa. Sydäniskurit sijoitetaan kyliin sekä sellaisille asuinalueille, joilla asuu paljon 65 vuotta vanhempia kuntalaisia. Hattulan kunta vastaa siitä, että sydäniskurit ja lämpökaapit pysyvät käyttökunnossa vielä vuosienkin kuluttua niiden hankinnasta (elektrodien ja akun vaihto määrävuosin tai elvytystilanteen jälkeen). Kullekin sydäniskurille nimetään sijoituskohteeltaan vastuuhenkilö, joka toimii kunnan ”silminä”, seuraten sitä, että onko sydäniskurille tarpeen tehdä huoltotoimenpiteitä. Tällainen vastuuhenkilö pitää nimetä kullekin sydäniskurille, jotta se voidaan rekisteröidä defi.fi-palveluun, ja sen myötä 112 -sovellus löytää kyseisen sydäniskurin. Sydäniskurit ovat luotettavia laitteita, joten niiden muu huollon tarve kuin em. elektrodien ja akun vaihto, on vähäinen. Ja niidenkin vaihto on perin harvoin, ellei sydäniskuria käytetä elvytettäessä. Esimerkiksi hankittavissa Lifepak -sydäniskureissa ne pitää vaihtaa 4,5 – 5 vuoden välein. Lämpökaapit ovat huoltovapaita. Hankkeen toteuttaa Hattulan kunta yhteistyössä sydänyhdistyksen ja kyläyhdistysten kanssa.

Mer information

Program/Fond

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Projektnummer

270713

Slutdatum

30.12.2024

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Typ av landsbygd

Kransområde kring staden

Åtgärd

Investeringsprojekt

Underåtgärd

Investeringar i utvecklingen av landsbygdens verksamhetsmiljö

Typ av åtgärd

Investeringar i utvecklingen av landsbygdens verksamhetsmiljö

Åtgärdens specifierare

Allmännyttiga investeringar i utveckling av landsbygdens verksamhetsmiljö

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Målområde

SO8

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner