Hanke
Kehittämishanke - 66410

Tapahtumien Kyläkauppa

Lievestuoreen Setlementti r.y.

01.07.2018 - 28.07.2022

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen tarkoituksena on kehittää perinteisiä rajoja ylittävää markkinointimallia Lievestuoreen alueella yhdessä Lievestuoreen tapahtumajärjestäjien kanssa tapahtumien tunnettavuuden, näkyvyyden, markkinoinnin sekä tapahtumatietoisuuden lisäämiseksi ja parantamiseksi. Verkottua alueen muiden toimijoiden kanssa luomalla kylätoiminnan uusia muotoja. Profiloitua aktiiviseksi ja elinvoimaiseksi hengen ja ruumiin kulttuurin kyläksi, jossa laaja ja monipuolinen tapahtumatarjonta lisää vetovoimaa ja kiinnostavuutta, sekä rikastuttaa ja parantaa alueen ja lähialueiden asukkaiden henkistä ja fyysistä hyvinvointia. Lisätä hankkeessa mukana olevien yhdistysten ja yritysten markkinointiosaamista vierailu- ja tutustumiskäynneillä, valmennuksella ja työpajoilla. Luoda virtuaalinen/sähköinen Tapahtumien Kyläkauppa työkaluksi, jossa kaikki alueen vuosittaiset yleisötapahtumat sekä toimijat/tapahtumajärjestäjät ovat koottuina samaan paikkaan, josta informaatio on kaikkien käytössä. Käyttää tarinallista viestintää (sähköiseen mediaan painottuen) Lievestuoreen tapahtumabrändäyksessä, sidosryhmäviestinnässä sekä visuaalisen muistijäljen synnyttämisessä.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

66410

Aloituspäivämäärä

01.07.2018

Loppumispäivämäärä

28.07.2022

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

16.10 Muut yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyö

Toimenpiteen tarkenne

Valtiontukea sisältämätön hanke (100 %)

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt