Projekt
Utvecklingsprojekt - 66410

Tapahtumien Kyläkauppa

Lievestuoreen Setlementti r.y.

01.07.2018 - 28.07.2022

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Hankkeen tarkoituksena on kehittää perinteisiä rajoja ylittävää markkinointimallia Lievestuoreen alueella yhdessä Lievestuoreen tapahtumajärjestäjien kanssa tapahtumien tunnettavuuden, näkyvyyden, markkinoinnin sekä tapahtumatietoisuuden lisäämiseksi ja parantamiseksi. Verkottua alueen muiden toimijoiden kanssa luomalla kylätoiminnan uusia muotoja. Profiloitua aktiiviseksi ja elinvoimaiseksi hengen ja ruumiin kulttuurin kyläksi, jossa laaja ja monipuolinen tapahtumatarjonta lisää vetovoimaa ja kiinnostavuutta, sekä rikastuttaa ja parantaa alueen ja lähialueiden asukkaiden henkistä ja fyysistä hyvinvointia. Lisätä hankkeessa mukana olevien yhdistysten ja yritysten markkinointiosaamista vierailu- ja tutustumiskäynneillä, valmennuksella ja työpajoilla. Luoda virtuaalinen/sähköinen Tapahtumien Kyläkauppa työkaluksi, jossa kaikki alueen vuosittaiset yleisötapahtumat sekä toimijat/tapahtumajärjestäjät ovat koottuina samaan paikkaan, josta informaatio on kaikkien käytössä. Käyttää tarinallista viestintää (sähköiseen mediaan painottuen) Lievestuoreen tapahtumabrändäyksessä, sidosryhmäviestinnässä sekä visuaalisen muistijäljen synnyttämisessä.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

66410

Startdatum

01.07.2018

Slutdatum

28.07.2022

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.10 Andra samarbetsprojekt

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner