Hanke
Kehittämishanke - 30830

TIRROVOIMAA – PASMAJÄRVEN KYLÄN LUONTOMATKAILUN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

Pasmajärven Yhteismetsä

01.06.2017 - 10.01.2020

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen tavoitteena on toteuttaa Pasmajärven kylän ja erityisesti Tirroniemen alueen luontomatkailun kehittämissuunnitelma, jonka avulla käynnistetään pitkäjänteinen alueellinen kehittämistyö ja kannustetaan kyläläisiä omaehtoiseen kylien elinvoimaisuuden ja yrittäjyyden kehittämiseen. Kehittämishankkeen avulla selvitetään, onko alueella mahdollisuuksia kehittyä luontomatkailukohteeksi. Sen sijaan että kylien metsät hakataan, haluavat yhteismetsän jäsenet yhdessä kylän muiden toimijoiden kanssa selvittää sen, miten Pasmajärven kylässä voidaan hyödyntää metsiä ja maa-alueita; Onko metsillä hakkuiden sijaan muuta pitempiaikaista arvoa ja miten alueen kehittäminen luontomatkailukohteeksi sopii kylämaisemaan? Hankkeessa selvitetään myös kyselyn avulla luontomatkailupotentiaalin kiinnostavuus. Hankkeessa syntyvää luontomatkailun kehittämismallia voidaan hyödyntää myös muissa lappilaisissa kylissä.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

30830

Aloituspäivämäärä

01.06.2017

Loppumispäivämäärä

10.01.2020

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.1 Selvitykset ja suunnitelmat

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Selvitykset ja suunnitelmat

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt