Hanke
Kehittämishanke - 99420

Tunturi-Lapin yritykset ja idut

Leader Tunturi-Lappi ry

30.04.2019 - 04.01.2023

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Tunturi-Lapin seutukunnan kattavalla yrityspalveluhankkeella pyritään vastaamaan alueen tarpeeseen yrittäjyyden näkökulmasta. Hankkeella lisätään yritysten digitaalisia valmiuksia, lisätään osaamista ja sitoutumista alueeseen, luodaan elinvoimaa ja mahdollistetaan yhteistyö verkoston kautta. Hankkeella autetaan yrityksiä erityisesti alkuvaiheessa, eri muutostilanteissa sekä mahdollistetaan yritysryhmien muodostumista. Hankkeen tarkoituksena on myös luoda yhdessä kestävä ja toimiva malli seutukunnan yrityspalvelujen tulevaisuuden toteuttamiseksi.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

99420

Aloituspäivämäärä

30.04.2019

Loppumispäivämäärä

04.01.2023

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

16.10 Muut yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyö

Toimenpiteen tarkenne

Valtiontukea sisältämätön hanke (100 %)

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt