Hanke
Kehittämishanke - 116231

Ukkohalla Resort – kansainvälistä kasvua yritysten yhteistyöllä

Hyrynsalmen kunta

01.01.2020 - 30.10.2023

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen tavoitteena: 1. yritysryhmän yritysten kansainvälisen markkinointi- ja myyntitoimintamallin luominen 2. potentiaaliset ja kansainväliset kriteerit täyttävien matkailupalveluiden tuotekehitys, tuotteistaminen ja paketointi kohdemarkkinoille (eri kohderyhmille) sopiviksi sekä tuotetestaus = kansainvälisesti laadukkaat tuotteet 3. yritysten liiketoimintamahdollisuuksien paraneminen kv-yhteistoiminnan sekä suunniteltujen markkinointi- ja myynninedistämistoimenpiteiden kautta 4. kansainvälistyvä oppiminen Hankkeen pääasiallisena kohderyhmänä ovat ostovoimaiset Keski-Euroopan (DACH-maat, Benelux), Venäjän ja UK kohdemarkkinoiden matkanjärjestäjät, jälleenmyyjät, matkatoimistojen edustajat sekä sopivat kansainväliset kuluttaja-asiakkaat hankkeen alussa tarkemmin määriteltävien kohderyhmien osalta. Hankkeen tavoiteltavat tulokset: Tuloksena syntyy kansainvälisesti, erityisesti matkanjärjestäjien keskuudessa tunnettu korkeatasoinen ja yhtenäinen, vastuullisesti toimiva matkailualue, jonka kv-tuotteet tunnetaan jo lähtötasoa paremmin kohdemarkkinoilla. Alueen kv-matkailuvolyymi nousee ympärivuotisesti, yritysryhmän yritysten kannattavuus ja liikevaihto kasvavat sekä kansainvälinen osaaminen sekä yhteistoiminta vahvistuu. Matkailutuotteiden saatavuus ja saavutettavuus on kv-matkailijoille helppoa. Tuotekehityksessä on otettu huomioon laatu, vastuullisuus ja kestävä kehitys. Palveluketju on vaivaton. Kv-myynnin kasvaessa, uusia liiketoimintamahdollisuuksia avautuu hankeyrityksille sekä muille (mm. majoitus- ja ohjelmapalveluiden tuottajille sekä hyvinvointi- ja ravitsemusalan yrityksille) pitkällä aikavälillä. Hanketta kohdennetaan covid-epidemian vuoksi koskemaan myös kotimaan matkailua. Ylä-Kainuun alueella pyritään saamaan vetovoimaisia tapahtumia ja tuotepaketteja yritysten yhteistyöllä. Tavoitteena on saada yritysten uudet tuotepaketit suunniteltua jo kuluvalle talvikaudelle, sekä suunnittella talvelle, kesälle ja syksylle vetovoimisa tapahtumia.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

116231

Aloituspäivämäärä

01.01.2020

Loppumispäivämäärä

30.10.2023

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

16.3 Mikroyritysten yhteistyö

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyö

Toimenpiteen tarkenne

Yritysryhmän kehittämishanke (75 %)

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt