Hanke
Paikallinen kehittäminen - 222055

Underutnyttjad småfisk till storkökens menyer

Maivakka Oy Ab

11.01.2023 - 30.08.2023

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Projektets mål är att utveckla fiskprodukter, som motsvarar de krav som ställs på skolmat och är anpassade för storkök. Projektet stöder således offentliga måltiders tillgång till inhemsk fisk. Målet är också att stärka den regionala fiskenäringen i Österbotten. Projektet genomförs i samarbete med Maivakka Oy Ab, Jakobstadsregionens kommunala kosthåll och nejdens yrkesfiskare. Samarbetsprojektet sammanför olika aktörer från primärproducenter till slutkonsumenten. Samarbete görs också med yrkesskola Optimas kocklinjes (restaurang- och catering) lärare och elever.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston Suomen ohjelma 2021–2027

Hankenumero

222055

Aloituspäivämäärä

11.01.2023

Loppumispäivämäärä

30.08.2023

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Paikallinen kehittäminen

Alatoimenpide

3.1 Paikallinen kehittäminen

Toimenpiteen tyyppi

Paikallinen kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Paikalliset kehittämishankkeet

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt