Projekt
Lokal utveckling - 222055

Underutnyttjad småfisk till storkökens menyer

Maivakka Oy Ab

11.01.2023 - 30.08.2023

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Projektets mål är att utveckla fiskprodukter, som motsvarar de krav som ställs på skolmat och är anpassade för storkök. Projektet stöder således offentliga måltiders tillgång till inhemsk fisk. Målet är också att stärka den regionala fiskenäringen i Österbotten. Projektet genomförs i samarbete med Maivakka Oy Ab, Jakobstadsregionens kommunala kosthåll och nejdens yrkesfiskare. Samarbetsprojektet sammanför olika aktörer från primärproducenter till slutkonsumenten. Samarbete görs också med yrkesskola Optimas kocklinjes (restaurang- och catering) lärare och elever.

Mer information

Program/Fond

Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston Suomen ohjelma 2021–2027

Projektnummer

222055

Startdatum

11.01.2023

Slutdatum

30.08.2023

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Lokal utveckling

Underåtgärd

3.1 Lokal utveckling

Typ av åtgärd

Lokal utveckling

Åtgärdens specifierare

Lokala utvecklingsprojekt

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner