Hanke
Kehittämishanke - 10389

Unelmakauppa – elintarvikkeesta euroja

ProAgria Etelä-Savo ry

01.01.2016 - 27.01.2023

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Unelmakauppa - elintarvikkeesta euroja -hankkeessa halutaan parantaa eteläsavolaisten maaseutuyrittäjien osaamista (omalla tilalla tuottamiensa) maataloustuotteiden arvon lisäämiseksi ja jalostusasteen kasvattamiseksi. Tavoitteena on mahdollistaa uusien liiketoimintamallien syntyminen ja näiden avulla maaseutuyritysten kannattavuuden ja kilpailukyvyn kehittyminen. Hankkeessa toteutetaan kuluttajille suunnattu Unelmakauppa -kilpailu. Kilpailuista saatuja parhaimpia ideoita jatkojalostetaan yhdessä elintarvikeketjuun kuuluvien yrittäjien ja asiantuntijoiden kanssa. Ideoiden työstämistä tukemaan yrittäjille järjestetään valmennuskokonaisuus, joka kasvattaa yrittäjien johtamis- ja liiketoimintaosaamista. Jotta uudet tuote-/palveluideat olisivat mahdollisimman houkuttelevia asiakkaille ja yrittäjille kannattavia, niin ideoita myös testataan hankkeen aikana. Hankkeessa keskeistä on tapa ottaa asiakkaat ja koko elintarvikeketju mukaan tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen. Elintarvikeketjua kehittävillä toimenpiteillä tavoitellaan erityisesti alkutuottajien kilpailukyvyn parantamista kytkemällä heidät paremmin maatalouselintarvikeketjuun. Hanketta toteuttaa ProAgria Etelä-Savo yhdessä Helsingin yliopisto Ruralia-instituutin kanssa. Hankkeen toiminta-aika on 1.1.2016-30.6.2020

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

10389

Aloituspäivämäärä

01.01.2016

Loppumispäivämäärä

27.01.2023

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

1.1 Ammatillinen koulutus ja tietojen hankkiminen

Toimenpiteen tyyppi

Koulutus ja tiedonvälitys

Toimenpiteen tarkenne

Koulutus, joka kohdistuu maatalouden alkutuotannon tai maataloustuotteiden jalostuksen tai kaupan pitämisen alalla toimiville pk-yrityksille (90 %)

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt