Hanke
Kehittämishanke - 118563

Uudenkaupungin merialueen tilan ja virkistyskäytön kehittäminen

Uudenkaupungin kaupunki

02.03.2020 - 14.10.2022

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Hankkeella vastataan kaupunkilaisten toiveeseen parantaa vesistön tilaa Kasarminlahden ja Matalanpuhdin alueella ja kasvatetaan yleistä tietoisuutta vesistön tilasta ja siihen vaikuttavista tekijöistä. Laajan osallistamisen avulla huomioidaan suunnittelussa ja toteutuksessa asukkaiden, yhdistysten ja yritysten näkemyksiä, jolloin hankkeen ja toimenpiteiden hyväksyttävyyskin paranee. Tietoisuus aktivoi osallisia myös omiin tekoihin. Hankkeen rinnalla on valmius käynnistää toimenpiteitä ja tuottaa lisätietoa osallisille esimerkiksi kosteikkojen ja suojavyöhykkeiden merkityksestä. Hankkeen toimenpiteillä vähennetään vesistöön tulevaa uutta ravinnekuormitusta ja luodaan sitä kautta edellytyksiä alueen ympäristön ja sosiaalisten arvojen parantamiseen. Mittausten ja satelliittiseurannan avulla voidaan seurata toimenpiteiden vaikuttavuutta ennen ja jälkeen niiden toteutusta. Hankkeesta saa lisätietoja Uudenkaupungin kaupungin Kaupunkisuunnittelusta kaupunginarkkitehti Leena Arvela-Helléniltä.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

118563

Aloituspäivämäärä

02.03.2020

Loppumispäivämäärä

14.10.2022

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.1 Selvitykset ja suunnitelmat

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Selvitykset ja suunnitelmat

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt