Hanke
Kehittämishanke - 10552

Uus-Urakka

Työtehoseura ry, ruotsiksi Arbetseffektivitetsföreningen rf

07.09.2015 - 16.12.2019

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen tavoitteena on kehittää Uudenmaan maatalousyrittäjien koneurakointitoimintaa ja erityisesti yritystoiminnan johtamista, hyödyntää uusia innovaatioita ja työkaluja urakointitoiminnassa ja kouluttaa urakoitsijoita niiden käyttöön. Lisäksi tavoitteena on kehittää koneurakoitsijoiden välistä verkostoitumista ja yhteistyötä ja rakentaa sähköinen Urakka-Foorumi urakoitsijoiden ja heidän asiakkaidensa kohtaamispaikaksi. Hankkeessa myös parannetaan koneurakoitsijoiden liiketoimintaosaamista kouluttamalla heitä yrityksen johtamiseen ja talousosaamiseen liittyvissä asioissa. Hankkeen kohderyhmänä ovat Uudenmaan maatalousyrittäjät, jotka harjoittavat aktiivisesti koneurakointia tai harkitsevat koneurakoinnin aloittamista. Hankkeessa järjestettävät koulutustilaisuudet yrittäjyydestä ja liiketoimintaosaamisesta kohdistetaan myös muille maaseudun pienyrittäjille.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

10552

Aloituspäivämäärä

07.09.2015

Loppumispäivämäärä

16.12.2019

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

16.2 Uusien tuotteiden ja menetelmien kehittäminen

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyö

Toimenpiteen tarkenne

Tiedonhankintahanke, teollinen tutkimus (tuki 80 %)

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt