Hanke
Paikallinen kehittäminen - 207248

Vaellussiika jatkohanke 2

Osuuskunta Team Kala

29.06.2022 - 30.03.2024

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Vaellussiian hoito ja myös vaellussiian luontainen lisääntyminen on uhattuna. Hylkeet ovat oppineet tulemaan jokialueille ja ovat joella vaellussiian nousun ja kudun ajan, tekevät valtavaa tuhoa siikakannoille ja uhkaavat myös siian luontaista lisääntymistä syöden kudulla olevia kaloja. Hankkeen tavoitteena on turvata siian mädinhankinta ja siian hoito, joka on vuosikymmeniä pitänyt Iijoen vaellussiian elinvoimaisena. Hylkeitä ei ole koskaan ennen nähty jokialueilla eivätkä ne kuulu joelle, kun kalan nousevat jokiin kutemaan. Hankkeen tavoitteena on turvata siian nousu, emokalojen pyynti, siian hoito, siian luontainen lisääntyminen. Tavoitteena on myös hyljetuhojen estäminen jokialueilla.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston Suomen ohjelma 2021–2027

Hankenumero

207248

Aloituspäivämäärä

29.06.2022

Loppumispäivämäärä

30.03.2024

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Paikallinen kehittäminen

Alatoimenpide

3.1 Paikallinen kehittäminen

Toimenpiteen tyyppi

Paikallinen kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Paikalliset kehittämishankkeet

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt