Projekt
Lokal utveckling - 207248

Vaellussiika jatkohanke 2

Osuuskunta Team Kala

30.06.2022 - 31.12.2023

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Vaellussiian hoito ja myös vaellussiian luontainen lisääntyminen on uhattuna. Hylkeet ovat oppineet tulemaan jokialueille ja ovat joella vaellussiian nousun ja kudun ajan, tekevät valtavaa tuhoa siikakannoille ja uhkaavat myös siian luontaista lisääntymistä syöden kudulla olevia kaloja. Hankkeen tavoitteena on turvata siian mädinhankinta ja siian hoito, joka on vuosikymmeniä pitänyt Iijoen vaellussiian elinvoimaisena. Hylkeitä ei ole koskaan ennen nähty jokialueilla eivätkä ne kuulu joelle, kun kalan nousevat jokiin kutemaan. Hankkeen tavoitteena on turvata siian nousu, emokalojen pyynti, siian hoito, siian luontainen lisääntyminen. Tavoitteena on myös hyljetuhojen estäminen jokialueilla.

Mer information

Program/Fond

Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston Suomen ohjelma 2021–2027

Projektnummer

207248

Startdatum

30.06.2022

Slutdatum

31.12.2023

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Lokal utveckling

Underåtgärd

3.1 Lokal utveckling

Typ av åtgärd

Lokal utveckling

Åtgärdens specifierare

Lokala utvecklingsprojekt

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner