Hanke
Kehittämishanke - 275552

Valajärven vesiekosysteemin tutkimus ja toimenpiteet

Valajärven Suojeluyhdistys r.y.

- 30.05.2025

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Valajärven vesiekosysteemi- hankkeen tavoitteena on selvittää järven kalakannan rakenne ja sen vaikutus järven hyvinvointiin ja vedenlaatuun. Tavoiteltavana tuloksena on konkreettinen näkemys järven kalakannan suuruudesta sekä toimenpiteistä, joita tulisi tehdä tulevaisuudessa, jotta järven vedenlaadun parantuminen jatkuisi. Hanke jakautuu neljään eri kokonaisuuuteen: 1) Valajärven kalastotutkimus 2) Valajärven kalaston elohopeapitoisuus 3) Eläinplankton 4) Pintasedimenttien piilevälajistosuhteiden määrittäminen. Hankkeen tulosten tiedottaminen on myös tärkeä kokonaisuus.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

275552

Loppumispäivämäärä

30.05.2025

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Maaseututyyppi

Kaupunkien läheinen maaseutu

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

Maaseudun palvelujen ja toimintaympäristön kehittämisen yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tarkenne

Koordinointi- ja aktivointihankkeet

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Kohdealue

SO8

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt