Projekt
Utvecklingsprojekt - 275552

Valajärven vesiekosysteemin tutkimus ja toimenpiteet

Valajärven Suojeluyhdistys r.y.

- 30.05.2025

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Valajärven vesiekosysteemi- hankkeen tavoitteena on selvittää järven kalakannan rakenne ja sen vaikutus järven hyvinvointiin ja vedenlaatuun. Tavoiteltavana tuloksena on konkreettinen näkemys järven kalakannan suuruudesta sekä toimenpiteistä, joita tulisi tehdä tulevaisuudessa, jotta järven vedenlaadun parantuminen jatkuisi. Hanke jakautuu neljään eri kokonaisuuuteen: 1) Valajärven kalastotutkimus 2) Valajärven kalaston elohopeapitoisuus 3) Eläinplankton 4) Pintasedimenttien piilevälajistosuhteiden määrittäminen. Hankkeen tulosten tiedottaminen on myös tärkeä kokonaisuus.

Mer information

Program/Fond

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Projektnummer

275552

Slutdatum

30.05.2025

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Typ av landsbygd

Stadnära landsbygd

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

Samarbetsprojekt för utveckling av service och verksamhetsmiljö på landsbygden

Typ av åtgärd

Samarbetsprojekt

Åtgärdens specifierare

Koordinerings- och aktiveringsprojekt

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Målområde

SO8

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner