Hanke
Kehittämishanke - 157331

VesiVarma – Pienten vesihuoltolaitosten huoltovarmuuden kehittäminen ja kriisivalmiuden parantaminen

Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy

30.04.2021 - 30.12.2023

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Haja-asutuksen ja maaseudun harvaan asuttujen alueiden vesihuollosta vastaavat useinmiten vesiosuuskunnat ja pienet vesihuoltolaitokset, joiden operatiivinen toiminta voi olla vain yhden henkilön tietotaidon varassa. Toiminnan valvonta ja ohjaus toimivat yleensä manuaalisesti. Kriisitilanteissa, esimerkiksi avainhenkilön sairastuessa tai menehtyessä äkillisesti, tietoa ja osaamista vesihuoltolaitoksen käyttöön ja ongelmatilanteiden ratkaisuun ei ole kenelläkään. Pahimmillaan asukkaiden vedensaanti on uhattuna, kotitalouksiin tuleva vesi ei täytä laatuvaatimuksia tai on jopa terveydelle haitallista. Pienet vesihuoltolaitokset ja vesiosuuskunnat ovat haavoittuvia niin teknisen toimintavarmuuden kuin taloudenkin osalta. Hyvin pieni osa tunnistaa todelliset kehittämistarpeet omassa vesiosuuskunnassaan. Myös laitosten varautumissuunnitelmat voivat olla puutteellisia tai vanhentuneita. Hankkeessa luodaan alueen vesisosuuskuntien ja vesilaitosten yhteinen ja yhteistyöhön perustuva toimintamalli, joka turvaa pienimpien vesiosuuskuntien toimintaa kriisi- tai häiriötilanteen sattuessa.Vesihuoltolaitosten toimintakyky ja -varmuus paranevat ja niillä on paremmat edellytykset selvitä meneillään olevasta vesihuollon rakennemuutoksesta. Hankkeen vaikutuksesta syntyy uutta osaamista, uusia työmahdollisuuksia sekä mahdollisesti uusia työpaikkoja varahenkilöjärjestelmän kautta. Vesiosuuskuntien asiakkaiden vedensaannin varmuus ja vedenkäytön turvallisuus lisääntyvät myös poikkeustilanteissa.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 (siirtymäkausi 2021–2022)

Hankenumero

157331

Aloituspäivämäärä

30.04.2021

Loppumispäivämäärä

30.12.2023

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.4 Maaseudun palvelut

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Maaseudun palvelut, kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt

Kommentit

1

 • Vesihuoltoon liittyvien Maaseutuverkostossa olevien hankkeiden ammattimainen valvonta – 9.3.2024

  Saimme yrityspohjaisen rahoituksen hankkeellemme, jossa 2 seuraavan vuoden aikana asiantuntijaryhmämme avulla tutustumme, arvioimme Ruokaviraston ylläpitämän Maaseutuverkosto -järjestelmässä olevien vesihuoltoon liittyvien hankkeiden elinkaarta.

  Elinkaariarvioinnissa pyritään tutkimaan seuraavia seikkoja:
  – hankkeen suunnitteluvaiheen vesihuolto-osaaminen (onko hanke kannattavaa vai ei )
  – rakentamisvaiheen vesihuollollinen osaaminen (onko vesihuoltorakennelma toteutettu ammattimaisesti)
  – vesihuoltohankkeen hyödynnettävyys hankkeen rahoituskauden jälkeen (3-5 seuraavaa vuotta)

  Annamme mielellämme lisätietoja myös sähköpostitse

  Lieksa 9.3.2024

  Simo Heininen
  toimitusjohtaja
  Suomen Infraisännöinti