Hanke
Kehittämishanke - 144989

Vieraat lajit droonilla esiin siemen- ja puhdaskauraviljelyksiltä (DrooniLuuppina)DROONI LUUPPINA”

Luonnonvarakeskus

30.11.2020 - 30.12.2023

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Pienikin vieraan viljalajin esiintyminen siemenviljalisäyksellä tai puhdaskauraviljelmällä aiheuttaa suuret riskit ja tappiot viljelijälle. Vieraiden lajien havainnointi ja poisto on työläs ja kustannuksia aiheuttava työvaihe. DrooniLuuppina -hanke kehittää droonihavainnointimenetelmiä siemenlisäyksen, ja puhdaskauran ja gluteenivapaan kauran ja ohran tuotantokustannusten alentamiseksi. Hankkeen tavoitteena on: 1) Kehittää ja ottaa käyttöön droonipohjainen kaukokartoitusmenetelmä vieraiden viljalajien havainnointiin siemen- ja puhdaskaura- ja gluteeniton kaura- ja ohraviljelmillä. 2) Kehittää kartoitustiedon käyttöä viljelytekniikassa mm. lannoituksessa ja kasvitautien torjunnassa. 3) Edesauttaa korkealaatuisen siemenmateriaalin ja erikoisviljaraaka-aineen tuotantoa. 4) Tuottaa tietoa ja ohjeistusta parhaista käytännöistä drooniaineistojen kaupalliseen hyödyntämiseen siemenlisäyksessä ja puhdasviljatuotannossa. Hankkeen toteuttavat Luonnonvarakeskus, Maanmittauslaitoksen Paikkatietokeskus (FGI) ja ProAgria Etelä-Pohjanmaa yhteistyössä alan sidosryhmien kanssa. Hanke liittyy Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan ja EU:n maaseuturahasto osarahoittaa hanketta. Hanketta toteutetaan Hämeen, Etelä-Pohjanmaan ja Kaakkois-Suomen ELYjen alueelle.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

144989

Aloituspäivämäärä

30.11.2020

Loppumispäivämäärä

30.12.2023

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

16.2 Uusien tuotteiden ja menetelmien kehittäminen

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyö

Toimenpiteen tarkenne

Tiedonhankintahanke, teollinen tutkimus (tuki 80 %)

Hankeluonne

Alueiden välinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt