Hanke
Utvecklingsprojekt - 144989

Vieraat lajit droonilla esiin siemen- ja puhdaskauraviljelyksiltä (DrooniLuuppina)DROONI LUUPPINA”

Luonnonvarakeskus

30.11.2020 - 30.12.2022

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Pienikin vieraan viljalajin esiintyminen siemenviljalisäyksellä tai puhdaskauraviljelmällä aiheuttaa suuret riskit ja tappiot viljelijälle. Vieraiden lajien havainnointi ja poisto on työläs ja kustannuksia aiheuttava työvaihe. DrooniLuuppina -hanke kehittää droonihavainnointimenetelmiä siemenlisäyksen, ja puhdaskauran ja gluteenivapaan kauran ja ohran tuotantokustannusten alentamiseksi. Hankkeen tavoitteena on: 1) Kehittää ja ottaa käyttöön droonipohjainen kaukokartoitusmenetelmä vieraiden viljalajien havainnointiin siemen- ja puhdaskaura- ja gluteeniton kaura- ja ohraviljelmillä. 2) Kehittää kartoitustiedon käyttöä viljelytekniikassa mm. lannoituksessa ja kasvitautien torjunnassa. 3) Edesauttaa korkealaatuisen siemenmateriaalin ja erikoisviljaraaka-aineen tuotantoa. 4) Tuottaa tietoa ja ohjeistusta parhaista käytännöistä drooniaineistojen kaupalliseen hyödyntämiseen siemenlisäyksessä ja puhdasviljatuotannossa. Hankkeen toteuttavat Luonnonvarakeskus, Maanmittauslaitoksen Paikkatietokeskus (FGI) ja ProAgria Etelä-Pohjanmaa yhteistyössä alan sidosryhmien kanssa. Hanke liittyy Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan ja EU:n maaseuturahasto osarahoittaa hanketta. Hanketta toteutetaan Hämeen, Etelä-Pohjanmaan ja Kaakkois-Suomen ELYjen alueelle.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

144989

Aloituspäivämäärä

30.11.2020

Loppumispäivämäärä

30.12.2022

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

16.2 Pilotering och utveckling av nya produkter och metoder inom bioekonomi

Toimenpiteen tyyppi

Samarbete

Toimenpiteen tarkenne

Datainsamlingsprojekt, industriell forskning (80 procent).

Hankeluonne

Interregional

Erityistavoite

1

Asiasanat

Livsmedel
Riskhantering
växtproduktion

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt