Hanke
Kehittämishanke - 178459

Viestinnästä voimaa yhteistyöhön

Soinin kunta

31.12.2021 - 27.06.2023

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Viestinnästä voimaa yhteistyöhön -hankkeessa lisätään soinilaisten ja lähialueiden yhdistysten yhteistyötä, verkostoitumista, tunnettuutta ja tapahtumamarkkinointia. Hankkeessa rakennetaan uusi toimintamalli toimijoiden väliselle yhteistyölle ja tiedonvälitykselle niin toimijoiden kesken, paikallisille asukkaille kuin matkailijoillekin. Olennainen osa uutta toimintamallia on viestintä, jota selkeytetään ja varmistetaan tiedonkulku eri toimijoiden välillä. Ajatuksena on saada aikaan “alusta”, jossa yhdistysten välinen viestintä on helppoa ja tapahtumakalenteri, joka on helposti kaikkien käytettävissä. “Alusta” linkittyy tapahtumamarkkinointiin ja yhdistystoimintaan. Myös alueen matkailun kannalta on olennaista, että myös tapahtumatarjonta on helposti löydettävissä. Hankkeen tavoitteena on saada Soinin reitistöjä, liikuntapaikkoja ja muita vapaa-ajanviettokohteita entistä parempaan käyttöön tapahtumien avulla ja tätä kautta myös parantaa yhdistysten elinvoimaa. Elinvoimaiset yhdistykset puolestaan tuottavat positiivista sosiaalista pääomaa niin alueen vakituisille kuin vapaa-ajanasukkaille kuin satunnaisille kävijöille.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 (siirtymäkausi 2021–2022)

Hankenumero

178459

Aloituspäivämäärä

31.12.2021

Loppumispäivämäärä

27.06.2023

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.4 Maaseudun palvelut

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Maaseudun palvelut, kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt