Hanke
Kehittämishanke - 102263

Vihreän kasvun biokylä

Heinolan kaupunki

01.09.2019 - 14.06.2024

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Vihreän kasvun biokylä on Heinolan kaupungin, Lahden ammattikorkeakoulun ja LUT-yliopiston toteuttama yhteistyöhanke, jonka päätavoitteena on lisätä maatalousyritysten kannattavuutta ja keskinäistä yhteistyötä sekä kehittää uusia biotalouden liiketoimintamahdollisuuksia Heinolan seudulla ja Päijät-Hämeessä. Erityisenä painopisteenä on peltobiomassan jatkojalostaminen sekä kestävän arvoketjun ja ekosysteemin, biokylän, rakentaminen Heinolaan haettavan ison jalostamoinvestoinnin ympärille. Tavoitteena on selvittää, miten olkeen pohjautuva biojalostus saadaan Päijät-Hämeessä kannattavaksi ja millä reunaehdoilla. Samalla toimitusketju ja prosessi halutaan saada ensimmäistä kertaa Suomessa toimivaksi. Muita, kokonaisuutta täydentäviä raaka-aineita ja sivutuotteita tarkastellaan oljen rinnalla. Tämä mahdollistaa yhtä prosessiketjua paremmin kestävän ja liiketaloudellisesti kannattavan kiertotalouden arvoketjun. Samalla alkutuotannon hyödyt lisääntyvät, rakennuspuina esimerkiksi uusiolannoitteet, toimiva logistiikka sekä viljelykasvien ja niiden sivutuotteiden mahdollistamat uudet ansaintalogiikat. Tärkeänä tavoitteena on myös biotuotteiden kestävyyden arviointi ja kestävyyttä edistävien toimenpiteiden tunnistaminen. Näin voidaan varmistaa mahdollisimman suuret positiiviset vaikutukset ilmastonmuutoksen hillinnän näkökulmasta.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

102263

Aloituspäivämäärä

01.09.2019

Loppumispäivämäärä

14.06.2024

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

16.6 Biomassan tuotanto- ja jakeluketjut

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyö

Toimenpiteen tarkenne

Valtiontukea sisältämätön hanke (100 %)

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt