Projekt
Utvecklingsprojekt - 102263

Vihreän kasvun biokylä

Heinolan kaupunki

01.09.2019 - 14.06.2024

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Vihreän kasvun biokylä on Heinolan kaupungin, Lahden ammattikorkeakoulun ja LUT-yliopiston toteuttama yhteistyöhanke, jonka päätavoitteena on lisätä maatalousyritysten kannattavuutta ja keskinäistä yhteistyötä sekä kehittää uusia biotalouden liiketoimintamahdollisuuksia Heinolan seudulla ja Päijät-Hämeessä. Erityisenä painopisteenä on peltobiomassan jatkojalostaminen sekä kestävän arvoketjun ja ekosysteemin, biokylän, rakentaminen Heinolaan haettavan ison jalostamoinvestoinnin ympärille. Tavoitteena on selvittää, miten olkeen pohjautuva biojalostus saadaan Päijät-Hämeessä kannattavaksi ja millä reunaehdoilla. Samalla toimitusketju ja prosessi halutaan saada ensimmäistä kertaa Suomessa toimivaksi. Muita, kokonaisuutta täydentäviä raaka-aineita ja sivutuotteita tarkastellaan oljen rinnalla. Tämä mahdollistaa yhtä prosessiketjua paremmin kestävän ja liiketaloudellisesti kannattavan kiertotalouden arvoketjun. Samalla alkutuotannon hyödyt lisääntyvät, rakennuspuina esimerkiksi uusiolannoitteet, toimiva logistiikka sekä viljelykasvien ja niiden sivutuotteiden mahdollistamat uudet ansaintalogiikat. Tärkeänä tavoitteena on myös biotuotteiden kestävyyden arviointi ja kestävyyttä edistävien toimenpiteiden tunnistaminen. Näin voidaan varmistaa mahdollisimman suuret positiiviset vaikutukset ilmastonmuutoksen hillinnän näkökulmasta.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

102263

Startdatum

01.09.2019

Slutdatum

14.06.2024

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.6 Horisontellt och vertikalt samarbete i produktionen av livsmedel, energiproduktion och biomassa

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner