Hanke
Kehittämishanke - 143939

Virtaa ja elinvoimaa Ylä-Karjalaan

Pohjois-Karjalan Liikunta ry

01.01.2021 - 25.09.2023

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Virtaa ja elinvoimaa Ylä-Karjalaan (VIRE Ylä-Karjala) -kehittämishankkeen tarkoituksena on edistää liikunta- ja urheiluseurojen toimintaa, osaamista, yhteistyötä ja liikuntapalveluita Vaara-Karjalan Leaderin toiminta-alueella ja kohentaa sen lähikuntien (Lieksa, Nurmes, Juuka) elinvoimaisuutta lisääntyneen toiminnan kautta. Hanke kohdistuu kahden vuoden aikana noin 20-30 liikunta- ja urheiluseuraan, joilla on halua verkostoitua hankkeen kautta yhteiseen toiminnan suunnitteluun esim. paikallistapahtumien osalta. Näitä kunta- ja paikallistapahtumia järjestetään hankkeessa yhteensä noin 10 kappaletta. Hankkeessa järjestetään vuoden aikana myös 2 kuntakohtaista kaikille paikallisille seuroille ja yhdistyksille avointa yhteiskoulutusta (á 3h). Hankkeessa toteutetaan kahden vuoden aikana seurakohtaisia kehittämisprosesseja. Tähän kehittämisprosessiin mukaan tuleva seura saa 3-4 hankekoordinaattorin seurakäyntiä (á 3h). Hankekoordinaattorin seurakäynneillä työstetään ja viedään eteenpäin seurojen tärkeimmiksi kokemia kehittämisasioita. Kehittämisprosessien tuotoksena syntyy uusia työkaluja ja/tai toimintatapoja seurojen jatkokäyttöön, esim. toimintakäsikirja, uusi tapahtumatuote, seuran sisäinen toimintamalli tms. Koulutuksissa ja seurakonsultoinneissa hyödynnetään lisäksi myös uusia digitaalisia toimintatapoja ja työkaluja vastaamaan koronaepidemian tuomiin lisähaasteisiin. Hankkeen antamat suorat tukitoimenpiteet (kehittämisprosessit, koulutukset ja tapahtumasuunnittelut) ovat yksittäistä seuraa kohden noin 30 tuntia. Näiden toimintojen suunnitteluun ja työstöön on lisäksi suunniteltu menevän vähintään sama määrä aikaa.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

143939

Aloituspäivämäärä

01.01.2021

Loppumispäivämäärä

25.09.2023

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.4 Maaseudun palvelut

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Maaseudun palvelut, kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt