Hanke
Kehittämishanke - 17187

Virtuaaliluonto

Lab-ammattikorkeakoulu Oy

29.02.2016 - 17.12.2019

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Suomen luonto tarjoaa loputtomasti mahdollisuuksia matkailuelämyksille ja se onkin valtakunnallisesti nostettu kehittämisen keskiöön. Luontomatkailusta halutaan Suomen matkailulle ja matkailun parissa toimiville mikro- ja pk-yrityksille uutta liiketoimintaa ja uusia markkina-avauksia. Visit Finland (2014) on nostanut Suomen kansainvälisen markkinoinnin pääkohderyhmäksi Modernit Humanistit, jotka ovat massaturismia karttavia, avoimia ja uteliaita matkailijoita, jotka ovat jo kertaalleen kolunneet maailman metropolit ja haluavat nyt uusia eksoottisia elämyksiä sekä omatoimista löytöretkeilyä. Samanaikaisesti matkailu on siirtynyt yhä enemmän verkkoon ja digitaaliset ja virtuaaliset elämykset alkavat olla arkipäivää. Älylasit, GoPro ¿kamerat, esineiden internet ja erilaiset sensorit vaatteissa, luonnossa ja esineissä mahdollistavat monenlaisia virtuaalisia ja digitaalisia elämyksiä. Tässä hankkeessa luonto, digitaalisuus ja virtuaalisuus yhdistetään saumattomaksi elämykseksi, joka sekä koukuttaa verkkovierailijan, markkinoi Suomen luontomatkailua että takaa digitaalisen luontoseikkailun paikan päällä luonnossa - luoden näin edellytyksiä maaseudun palveluiden ja elinkeinojen kehittämiseen, kasvuun ja kansainvälistymiseen. Virtuaaliluonnossa seikkaillaan Suomen puhtaassa luonnossa, pulahdetaan viileään järviveteen, juostaan metsässä paljain jaloin ja päivän päätteeksi huuhdotaan seikkailun rasitukset saunan pehmeässä lämmössä. Yötön yö ja kesän pehmeä valo ovat parhaimmillaan. Virtuaaliluonto on elämys; ¿peli¿, jota voit pelataan ensin verkossa ja joka jatkuu luontokohteessa Suomessa. Virtuaaliluonnon avulla matkailija voi tutustua etukäteen yksityiskohtaisesti Suomen luontoon ja vähentää mahdollisia matkustamisen esteitä kuten riskiä tuntemattoman tuotteen ostamisesta. Etenkin uusille asiakkaille tämä on todella tärkeää. Virtuaaliluontoon liitetään yritysten uudet liiketoimintakonseptit, joiden mahdollistajana on virtuaaliset luontomatkailuun sovelletut verkkoratkaisut ja luontoon ja esineisiin kytketyt älykkyyttä lisäävät teknologiat. Virtuaaliluonto ¿hankkeessa toteutetaan nopeita kokeiluja, seurataan niiden menestystä, korjataan ja parannetaan ja lopulta skaalataan elämys valtakunnallisesti toteutettavaksi. Hankkeessa tehdään tiivistä yhteistyötä Rural Finland ja Outdoors Finland ¿hankkeiden kanssa ja tulokset levitetään ensisijaisesti niiden verkostojen kautta. Hankkeen toteuttavat Lahden AMK, Karelia AMK, Haaga-Helia AMK ja Itä-Suomen yliopisto (Matkailualan opetus- ja tutkimuslaitos). Hankkeen toteutusaika on 1.3.2016-28.2.2019. Hankkeen kokonaisbudjetti on 584 683 euroa ja sitä hallinnoi Lahden AMK.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

17187

Aloituspäivämäärä

29.02.2016

Loppumispäivämäärä

17.12.2019

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

16.10 Muut yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyö

Toimenpiteen tarkenne

Valtiontukea sisältämätön hanke (100 %)

Hankeluonne

Valtakunnallinen hanke

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt