Hanke
Kehittämishanke - 131519

Voimaa kulttuurista

Haapavesi Folk ry

31.08.2020 - 07.03.2023

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Kehittämishankkeen taustalla on Haapavesi Folk ry:n kiinnostus ja strategia yhdistystoiminnan laajentamiseksi yhä ympärivuotisemmaksi sekä festivaalin määrätietoinen vakiinnuttaminen ja uudistaminen kovenevassa tapahtumatarjonnassa. Festivaali on Haapaveden kesän vetovoiman ja elinvoiman kannalta merkittävä tapahtuma, jonka vaikutus taloudellisestikin on merkittävä. Kehittämishankkeeseen on poimittu ne aihealueet, jotka keskeisesti edistävät Haapavesi Folk ry:n, festivaalin sekä Haapaveden kaupungin elinvoimaisuutta kestävällä tavalla. Näiden kehittämisalueiden kautta saavutetaan pitkäjänteisesti kasvua ja vakiintunutta toimintaa, joka jää elämään myös hanketoiminnan jälkeenkin. Hankkeen kehittämistoiminnan työpaketit ovat: 1. Kulttuurituottamisen ympärivuotinen kuntakumppanuuden pilotointi 2. Kulttuurituottamisen verkostokumppanuuksien laajentaminen 3. Ympäristöystävällinen Haapavesi Folk Music Festivaali 4. Tapahtumatuotannon laadun kehittäminen 5. Paikallinen osallistaminen Hankkeen kehittämistyön varsinaisena kohderyhmänä ovat Haapaveden kaupungin ja lähialueen asukkaat, yhdistystoimijat ja yritykset. Toimenpiteet kohdistuvat ympärivuotisen toiminnan rakentamiseen, festivaalin laaja-alaiseen kehittämiseen sekä ihmisten ja yrittäjien osallistamiseen. Kaupungin asukkaiden osalta kohderyhmään kohdistuu niin kulttuurituottamisen kumppanuuden kautta tehtävät toimenpiteet kuin yhdistyksen toimintaan ja festivaaliin liittyvät osallistamisen toimenpiteet. Hankkeen kehittämistyön välillisenä kohderyhmänä ovat Haapavesi Folk Music Festivaalin esiintyjät, tapahtumakävijät sekä talkoolaiset. Kehittämistoiminnan toimenpiteet kohdistuvat festivaalin laadun, ympäristöystävällisyyden sekä verkostoyhteistyön kehittämiseen ja laajentamiseen. Nämä näkyvät etenkin hankkeen päättymisen jälkeen festivaalin tapahtuman uudistumisena, vakiintumisena sekä taloudellisena vakautena.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

131519

Aloituspäivämäärä

31.08.2020

Loppumispäivämäärä

07.03.2023

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.6 Kulttuuri- ja luonnonperintö

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Kulttuuri- ja luonnonperintö, kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt