Projekt
Utvecklingsprojekt - 131519

Voimaa kulttuurista

Haapavesi Folk ry

31.08.2020 - 07.03.2023

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Kehittämishankkeen taustalla on Haapavesi Folk ry:n kiinnostus ja strategia yhdistystoiminnan laajentamiseksi yhä ympärivuotisemmaksi sekä festivaalin määrätietoinen vakiinnuttaminen ja uudistaminen kovenevassa tapahtumatarjonnassa. Festivaali on Haapaveden kesän vetovoiman ja elinvoiman kannalta merkittävä tapahtuma, jonka vaikutus taloudellisestikin on merkittävä. Kehittämishankkeeseen on poimittu ne aihealueet, jotka keskeisesti edistävät Haapavesi Folk ry:n, festivaalin sekä Haapaveden kaupungin elinvoimaisuutta kestävällä tavalla. Näiden kehittämisalueiden kautta saavutetaan pitkäjänteisesti kasvua ja vakiintunutta toimintaa, joka jää elämään myös hanketoiminnan jälkeenkin. Hankkeen kehittämistoiminnan työpaketit ovat: 1. Kulttuurituottamisen ympärivuotinen kuntakumppanuuden pilotointi 2. Kulttuurituottamisen verkostokumppanuuksien laajentaminen 3. Ympäristöystävällinen Haapavesi Folk Music Festivaali 4. Tapahtumatuotannon laadun kehittäminen 5. Paikallinen osallistaminen Hankkeen kehittämistyön varsinaisena kohderyhmänä ovat Haapaveden kaupungin ja lähialueen asukkaat, yhdistystoimijat ja yritykset. Toimenpiteet kohdistuvat ympärivuotisen toiminnan rakentamiseen, festivaalin laaja-alaiseen kehittämiseen sekä ihmisten ja yrittäjien osallistamiseen. Kaupungin asukkaiden osalta kohderyhmään kohdistuu niin kulttuurituottamisen kumppanuuden kautta tehtävät toimenpiteet kuin yhdistyksen toimintaan ja festivaaliin liittyvät osallistamisen toimenpiteet. Hankkeen kehittämistyön välillisenä kohderyhmänä ovat Haapavesi Folk Music Festivaalin esiintyjät, tapahtumakävijät sekä talkoolaiset. Kehittämistoiminnan toimenpiteet kohdistuvat festivaalin laadun, ympäristöystävällisyyden sekä verkostoyhteistyön kehittämiseen ja laajentamiseen. Nämä näkyvät etenkin hankkeen päättymisen jälkeen festivaalin tapahtuman uudistumisena, vakiintumisena sekä taloudellisena vakautena.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

131519

Startdatum

31.08.2020

Slutdatum

07.03.2023

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.6 Kultur- och naturarv

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Kultur- och naturarvet, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner