Hanke
Kehittämishanke - 10700

VYYHTI II

ProAgria Oulu ry

01.11.2015 - 03.01.2020

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

VYYHTI II - hankkeessa perustetaan aktiivinen vesistökunnostajien verkosto Pohjois-Pohjanmaalle. Verkoston tuella paikalliset yhdistykset, osakaskunnat yms. toteuttavat ympäristön ja vesistöjen kunnostushankkeita ja hakevat niille rahoitusta. Alueellinen verkosto tarjoaa paikallisille kunnostajille opastusta ja asiantuntija-apua ja luo uusia kontakteja sekä lisää yhteistyötä eri sektorien välillä. Lisäksi hankkeessa kehitetään valtakunnallisen vesistökunnostusverkoston ja maakunnallisen verkoston välistä toimintaa. Hankkeessa kehitetään vesistökunnostajien verkoston ja paikallisten toimijoiden käyttöön kunnostushankkeiden suunnittelua helpottavia työkaluja. Työkalut on tarkoitettu erityisesti paikallisten kunnostajien käyttöön, mutta niitä voidaan jatkossa hyödyntää myös laajemmin. Työkalujen käyttöä opastetaan paikallisille toimijoille erilaisissa tilaisuuksissa. Opastuksen tuloksena kunnostustoiminnasta kiinnostuneista henkilöistä kehittyy Pohjois-Pohjanmaalle paikallisia kunnostusyhdyshenkilöitä. Kunnostusyhteyshenkilöt ovat tärkeä, paikallinen taso vesistökunnostajien verkostossa ja he antavat tukea uusille kunnostushankkeiden suunnittelijoille ja toteuttajille. Hankkeella edistetään myös paikallisten kunnostajien keskinäistä verkostoitumista. Hankkeen aikana tehdään valuma-aluekohtaisia pilottisuunnitelmia, joissa vesien- ja ympäristönhoitoa käsitellään kokonaisuutena. Suunnittelussa testataan hankkeessa kehitettäviä työkaluja. Suunnittelu tehdään yhteistyössä vesistökunnostajien verkostossa mukana olevien tahojen, pilottialueiden yhdistystoimijoiden ja osakaskuntien kanssa sekä metsätalousvaltaisilla alueilla tiiviissä yhteistyössä Suomen metsäkeskuksen, metsänomistajien ja muiden metsäalan toimijoiden kanssa. Esimerkkisuunnitelmien tavoitteena on tuottaa kokemuksia ja uutta tietoa ajankohtaisiin ja monialaisiin suunnittelutarpeisiin.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

10700

Aloituspäivämäärä

01.11.2015

Loppumispäivämäärä

03.01.2020

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.6 Kulttuuri- ja luonnonperintö

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Kulttuuri- ja luonnonperintö, kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt