Tietokortti
13.03.2024

Maatilojen muovit kiertoon – opas maatalousmuovien kierrättämisestä (MuKi)

Maatilojen muovit kiertoon, MuKi-hankkeen loppujulkaisuun on koottu perustietoa muovista, muovijätteen käytön jälkeisestä käsittelystä, keräilystä ja kuljetuksesta. Lisäksi asiaa on muovin analysoinnista ja vaihtoehtoisten materiaalien pohdintaa. Klikkaa auki ja perehdy aiheeseen.

Maatalousmuoveja käytetään suomalaisilla maatiloilla yli 12 000 tonnia vuosittain. Muovi tarjoaa kustannustehokkaan ratkaisun moneen arjen haasteeseen, mutta siitä muodostava jäte aiheuttaa ympäristölle suurta haittaa. Maatalousmuovijätteen hävittäminen on Suomessa haastavaa, sillä toistaiseksi täällä ei ole ollut organisoitua maatalousmuovijätteen keräilyä. Tästä syystä muovijätettä on kertynyt tiloille suuria määriä.

Kierrätystä ajatellen muovi tulisi syntypaikkalajitella tilalla. Lajittelu vaatii osaamista, aikaa ja vaivaa viljeljältä, mutta sen avulla voidaan säästää muun muassa kuljetuskustannuksissa. Kattavalla terminaaliverkostolla on lajittelun ohella suuri merkitys kustannustehokkaassa kierrätyksessä. Muovin uudelleenkäyttöä ajatellen muovijätteen laadulla on merkitystä. On tärkeää, että muovijäte on riittävän puhdasta ja laadultaan kierrätykseen kelpaavaa.

Viljelijöillä on mahdollisuus tehdä pieniä, päivittäisiä tekoja, joilla edellä mainittuja asioita voidaan parantaa. Mitä tehokkaammaksi koko muoviketju saadaan, sitä alhaisemmat kustannukset muovien käyttämisestä koituu yksittäiselle viljelijälle. Tähän julkaisuun on koottu MuKi-hankkeessa tuotettua tietoa maatalousmuovien kierrättämisestä viljelijöille, jotta viljelijän on helpompi toimia osana muoviketjua.

Koostevideo julkaisusta katsottavissa YouTubesta: https://youtu.be/xKgU86JmakA?si=3SIqbubkxAPyUYIf

Kielet

Suomi

Tyyppi

Hankkeen tuloksia
Maatalousyrittäjän käytännön kokemukset
Pilotointi

Alueet

Koko Suomi

Kohderyhmä

Koulutus
Maatilayrittäjät
Puutarhayrittäjät

Kokonaisuus

EU:n maaseuturahoitus, muut toimenpiteet