Fakturering

Faktureringsinformation och blanketter för verksamhet i landsbygdsnätverk.

Privatpersoner ska lämna in reseräkningar och arvodesfakturor via ett elektroniskt formulär.

Obs!

  • Verifikat och motiveringar till eventuell användning av egen bil eller taxi ska fogas till reseräkningarna.
  • Om inget skattekort bifogats en arvodesfaktura verkställs förskottsinnehållning enligt 60 procent.
  • Mottagaren eller den externa resenären ska identifiera sig via tjänsten suomi.fi.
Minneslista för debitering av resekostnader

I enlighet med statsförvaltningens allmänna praxis tar Livsmedelsverket endast emot e-fakturor via Itella Information Logistics e-tjänst. Betalningsvillkor för fakturor bör vara 21 dagar.

Faktureringsadressuppgifterna är:
• OVT-kod: 003729116867
• Förmedlarkod (OpusCapita): E204503
• FO-nummer: 2911686-7
• Momsnummer FI2911686
• Referens: Landsbygdsnätverksenheten

Om du inte har ett system eller en tjänst för e-fakturor, kan du skriva och skicka en e-faktura via den statliga e-faktureringstjänsten. Instruktioner om inloggning till och användning av tjänsten finns på Statskontoret.

Mer information: Anna Mäkinen (anna.makinen(a)ruokavirasto.fi)