Projekt
Jordbrukargruppsprojekt - 278776

A2 maituu viljelijäryhmähanke

ProAgria Itä-Suomi ry

- 27.02.2025

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Hanketta toteuttaa ProAgria/MKN Itä-Suomi. Hankkeen toimenpiteinä ovat neljän osallistuvan yrityksen osalta tutustuminen toisiin ja toisten tuotantoon, verkostoituminen, benchmarking-matkan suunnittelu Hollantiin sekä matkan toteutus. Matkalla tutustutaan A2-maitotuotteiden ja -jalosteiden vähittäiskaupan hyllynäkyvyyteen ja hintatasoon. Matkalla vieraillaan hollantilaisilla A2-maitotiloilla, suoramyyntipisteissä ja tilamyymälöillä, meijerissä sekä meijerikoneita valmistavassa yrityksissä, ja tutustutaan vähittäiskaupan A2-maitotuote tarjoomaan sekä hinnoitteluun. Hankkeen tavoitteena on tuottaa ajantasaista tietoa ja uusia ideoita A2-maitotuotannosta, jatkojalosteista, pakkaamisesta, brändäämisestä sekä siitä miten A2-maitotuotteista viestitään kuluttajille. Hankkeen tuloksena yrityksille saadaan uusia tuoteideoita sekä -aihioita, joita he hankkeen päätyttyä voivat saattaa Suomen markkinoille. Hankkeen vaikutuksesta A2-maitoa ja -jalosteita tuottavat tilat ja yritys vahvistavat yhteistyötyötä ja verkostoja myös kansainvälisesti. Hankkeessa saadut tiedot, taidot ja uudet ideat hyödyntävät A2-maitoa tuottavia ja jalostavia tiloja ja yrityksiä mahdollisesti uusien tuotteiden, tuotantotapojen, logististen ratkaisujen tai muutoin tuotantoa vahvistavien uusien menetelmien avulla. Hankkeessa saadut tiedot pakkauksiin, tuotteisiin ja markkinointiviestintään liittyen sekä uudet ideat ja innovaatiot vahvistavat toimialaa ja lisäävät hankkeessa mukana olevien tilojen ja yrityksen liiketoimintamahdollisuuksia sekä nostavat laajemmin A2-maitotuotteiden ja -toimialan näkyvyyttä. Hankkeen kohderyhmänä ovat hankkeeseen osallistuvat yritykset ja hyödynsaajana kohdeyritysten lisäksi A2-maitotuotteiden toimialalla toimivat yritykset. Toteutusaika on 15.3. 2024 – 28.2. 2025, alueena Pohjois-Karjala, Pohjois-Savo sekä Hollanti.

Mer information

Program/Fond

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Projektnummer

278776

Slutdatum

27.02.2025

Är det ett Leader-projekt?

ei

Typ av landsbygd

Kärnlandsbygd

Åtgärd

Jordbrukargruppsprojekt

Underåtgärd

Samarbetsprojekt för utveckling av gårdar

Typ av åtgärd

Samarbetsprojekt

Åtgärdens specifierare

Jordbrukargruppsprojekt för att utveckla gårdarnas konkurrenskraft och modernisera gårdarna

Projektkaraktär

Interregional

Målområde

SO2

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner